Fikk skrens og nestenkolliderte med politibil

Artikkelen er over 3 år gammel

Ifølge politiet mistet 18-åringen kontroll over bilen i en høyresving på E6, slik at han kom over i motgående kjørefelt og skrenset.

DEL

Kjøp Nordlys+ for kun 99 kroner for åtte uker - få tilgang til alt innhold.

Kjøringen skjedde på Sørkjosfjellet ved midnatt natt til 22. mai i år. En bil som kom ned Sørkjosfjellet, måtte bremse og legge seg ut til høyre for å unngå kollisjon. Og uheldigvis for 18-åringen var det en politipatrulje med to polititjenestemenn som kom imot. Dermed ble førerkortet inndratt.

18-åringen benekter at han skal ha kjørt slik politiet hevder han har gjort. 18-åringen mener også at det ikke foreligger bevis som støtter polititjenestemennenes forklaring. Han har ikke samtykket til at politiet fortsatt kan holde hans førerkort beslaglagt, og saken havnet dermed i retten.

Potensielt farlig

Nord-Troms tingrett finner at det er skjellig grunn til mistanke om at han har handlet som beskrevet i siktelsen.

For at førerkortet skal kunne bli inndratt, kreves det at «forholdet eller adferden har ført til trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller ført til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått». Det er siste alternativ som er aktuelt i denne saken.

Nord-Troms tingrett mener at siktedes kjøring førte til en situasjon, hvor det lett kunne ha oppstått trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader. Retten har vektlagt at siktedes kjøring, som retten finner sannsynliggjort, var i stor hastighet. Det vises særlig til at siktedes bil skrenset på tørr asfalt og kom inn i motsatt kjørefelt, og at to polititjenestemenn betraktet situasjonen som livsfarlig.

Når det gjelder hva som sannsynlig vil bli reaksjonen dersom siktede blir dømt i saken, bemerker retten at i de opplistede tilfellene i tapsforskriften oppgir en tapstid på mellom tre og ni måneder for de situasjonene retten mener det er nærliggende å sammenligne med.

Førerkort inndratt

Siktede har opplyst at han trenger førerkort i sammenheng med sitt arbeid.

Retten mener at hensynet til trafikksikkerheten og likebehandling må veie tyngst. Retten kan ikke se at siktede har behov for førerkort som avviker fra den situasjonen de fleste befinner seg i, da veldig mange er avhengig av bil for å komme seg til arbeid. Retten viser i den forbindelse til at det også for yrkessjåfører og andre som er avhengige av bil i sitt yrke, må legge til grunn en streng aktsomhetsnorm. Nord-Troms tingrett har avsagt kjennelse om at førerkortet kan inndras fram til 22. august.

Artikkeltags