Bankranet på Svalbard: – En fortvilet mann som ville ha oppmerksomhet, og det fikk han

Samtykker til videre fengsling.