Sivilforsvarsbefal forgrep seg på kvinnelig underordnet

Artikkelen er over 3 år gammel

Ble dømt til 60 dagers fengsel for seksuelle handlinger mot noen som ikke samtykket.

DEL

Det var i forbindelse med en sosial tilstelning under en øvelse i Sivilforsvaret at den nordnorske mannen i 40-årene forgrep seg seksuelt på en kvinnelig menig. I beruset tilstand gikk han om natta til soverommet hennes og satte i gang med utvetydige tilnærmelser.

Ba ham om å stoppe

Den unge kvinnen ga tydelig uttrykk for at hun ikke ønsket framstøtene hans velkommen, og ba ham om å stoppe fordi hun syntes at det han holdt på med var ubehagelig. Men det skal ha tatt sin tid før mannen innså at han ble avvist. Han kom også tilbake igjen etter å ha vært ute av rommet ei stund.

Seksuell «omgang» ikke bevist

Mannen var tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med en menig, men domstolen som nylig behandlet saken fant det ikke tilstrekkelig bevist at det hadde gått fullt så langt. Han ble imidlertid dømt for å ha foretatt «seksuelle handlinger» mot noen som ikke samtykket til dette.

To måneders fengsel

Domstolen viser i straffeutmålingen til at allmennpreventive hensyn gjør seg særlig sterkt gjeldende ved seksuelle lovbrudd mot kvinner både i Forsvaret og Sivilforsvaret. I formildende retning vektlegger domstolen i noen grad at tiltalte i retten erkjente at kvinnen flere ganger ga uttrykk for at hun ikke ønsket at han skulle fortsette med sine handlinger. Mannen ble etter dette dømt til 60 dagers ubetinget fengsel.

Artikkeltags