Mannen bak rattet ble målt til 0,01 over tillatt promille. Det ble dyrt