Krever en halv million kroner i overtidsbetaling, men konkursen gjør at de kanskje aldri ser pengene

Sannsynligvis ender tvistesaken i tingretten. Striden står om hvem det var som skylder Eivind og Jorunn Nordhus pengene, Gapahuken Drift, som er gått konkurs, eller Hurtigruten som eiere.