Krevde 44 millioner etter utbygging, og det var satt av ti dager i retten. Nå har partene blitt enige

Saken ble løst med forlik.