Krevde 11 millioner fra vindkraft-selskap i Tromsø. Så langt har det endt med en kjemperegning

Norsk Miljøkraft saksøkt av konsulenter.