Gå til sidens hovedinnhold

Kre­ven­de gransk­ning i vente for UiTs nye topp­le­der: Her er spørs­må­le­ne Uni­ver­si­te­tet i Bergen vil ha svar på

I au­gust star­ter Dag Rune Olsen i job­ben som ny topp­le­der ved Uni­ver­si­te­tet i Tromsø. Før det skal Olsen gjen­nom en om­fat­ten­de gransk­ning fra sin nå­væ­ren­de ar­beids­gi­ver, Uni­ver­si­te­tet i Bergen.

For abonnenter