Nå skal strømselskapet hente inn personnummeret ditt

Alle norske sikringsskap skal i løpet av de neste par årene få en "smart" strømmåler. For å få til overgangen, vil strømselskapene samle inn ditt fulle personnummer.

Alle norske sikringsskap skal i løpet av de neste par årene få en "smart" strømmåler. For å få til overgangen, vil strømselskapene samle inn ditt fulle personnummer. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Siste dag med soltilbud! Nordlys+ kun 1,- første måned

I disse dager er norske strøm- og nettselskaper i ferd med å oppdatere sine kundelister.

Det skriver Side3.

Det nye er at de nå skal inneholde ditt fulle personnummeret eller D-nummeret, et nummer mange holder hemmelig.

Dette skjer i stor grad rett fra folkeregisteret, men enkelte mottar nå brev om det er uklarheter.

Ifølge NVE har dette ført til enkelte reaksjoner, som ikke forstår hvorfor dette skal være nødvendig.

LES OGSÅ: De skal montere slike i 70.000 boliger i Troms

Skal lagre mye mer om deg

1. september i fjor trådde nemlig et nytt regelverk i kraft som gjør at de er pålagt å samle inn informasjon de tidligere ikke har hatt.

Hvorfor?

Alle strømmålere i Norge skal byttes ut med såkalte smarte strømmålere - AMS - som skal lese av strømmen din 24 ganger i døgnet.

Fordi såkalte smarte strømmålere - AMS - er i ferd med å rulles ut i alle norske sikringsskap. Disse skal snart skal lagre mye, mye mer sensitiv informasjon om deg og din families strømforbruk. Og all denne informasjonen skal inn i et nytt sentralt register som har fått navnet Elhub.

Elhub skal fungere som en nytt nav for utveksling av informasjon mellom norske strøm- og nettleverandører.

LES OGSÅ: Denne regningen kommer på over 400 millioner - og du må betale

Derfor trenger de personnummer

Strømmarkedet fungerer i dag slik at du er koblet til din lokale nettleverandør - for eksempel Hafslund eller BKK - som du betaler nettleie til. Samtidig kan du velge fritt velge hvem du ønsker å kjøpe strømmen av, som for eksempel NorgesEnergi eller Gudbrandsdalen Energi.

Disse selskapene - rundt 300 i tallet - må kunne snakke sammen om hver enkelt kunde, for å sende ut to korrekte fakturaer.

Dette er en jobb i seg selv når strømmen leses av én gang i måneden, og blir mye større når fakturaen består av 24 målinger hver dag.

Elhub skal sørge for at disse aktørene enkelt kan snakke med hverandre.

Men for at dette systemet skal fungere, må en ha helt entydig ID på hver eneste kunde. I dag brukes mye kundenumre som varierer fra selskap til selskap, adresser og navn i kombinasjon.

Ifølge seksjonssjef Heidi Kvalvåg i NVE, inneholder disse listene i dag en god del feil.

- Det kan være at det ved arv ikke er blitt oppdatert eier, skrivefeil eller at det forveksles med noen som har nesten likt navn, sier Kvalvåg.

Med personnummer skal sjansen for feil bli mye mindre.

- Når Elhub er på plass vil du også kunne logge deg på vi din strømleverandør for å se informasjon om blant annet ditt forbruk, og da vil personnummer være brukernavnet ditt, sier hun.

Dette er omtrent som nettbanken din fungerer i dag.

Hvorfor innføres AMS?

De fleste norske strømkunder registrerer i dag strømforbruket sitt én gang i måneden eller sjeldnere. Strømregningen din blir så regnet ut ifra en vektet gjennomsnittspris i området der du bor siden forrige gang du leste av strømmåleren.

Med de nye AMS-målerne skal derimot forbruket leses av automatisk hver eneste time. På den måten får man betydelig mer nøyaktige strømmålinger og du vil faktureres for ditt faktiske forbruk time for time.

Ifølge NVE åpner AMS også for nye tjenester som kan gjøre det enklere å spare strøm eller styre "smarte" dingser i huset ditt. Du kan også bli "plusskunde" ved å selge overskuddet av egenprodusert strøm fra sol på taket.

Informasjonen om ditt forbruk skal lagres sentralt i tre år.

Kritikere har påpekt at dette er til dels svært sensitiv informasjon. Om man vet hvor mye strøm du bruker, og når den brukes, kan en kartlegge overraskende mye om ditt privatliv - og ikke minst endringer.

NVE melder at dette er noe de er klar over, og at systemene som nå bygges fra bunn av har hatt stort fokus på sikkerhet.

I motsetning til vannkraft, er vindkraft en veldig uforutsigbar måte å produsere strøm på. Strømproduksjonen skjer når det blåser, ikke nødvendigvis når det er behov for mer strøm. Det skaper stor variasjon i strømproduksjonen, og dermed priser.

Pisk og gulrot

At AMS likevel innføres, har primært to årsaker:

1. Prisen på strøm varierer ofte betydelig gjennom døgnet og fra dag til dag. Og med stadig mer uforutsigbar fornybar strømproduksjon, spesielt vind og sol, kommer disse svingningene til å bli mye større fremover.

Vinden blåser når den blåser, ikke nødvendigvis når det er behov for masse strøm. Derfor kan strømmen i perioder være nesten gratis - eller faktisk negativt priset - spesielt om natten.

Noen timer senere kan prisen være rekordhøy, når det plutselig ikke blåser og «alle» skrur opp varmen, dusjer, setter på kaffe osv.

Ved å måle hver eneste time, er tanken at du betaler for prisen på strømmen når du faktisk bruker strøm, ikke en gjennomsnittsfordeling over en hel måned.

Tesla-sjef Elon Musk har begynt salg av hjemmebatterier, som skal gi deg mulighet til  å utnytte store svingninger i strømprisen.

Her kommer også for eksempel Teslas hjemmebatteri inn. Ideen er at du har et batteri hjemme som du lader opp når strømmen er billig, og som sørger for at du ikke trenger å bruke strøm fra strømnettet når strømmen er som dyrest.

2. Det er et ønske at strømforbruket skal fordeles ut over en større del av døgnet enn det gjøres nå.

I dag er det typisk kapasitetstopper på morgenene når folk står opp og på ettermiddagen når en kommer hjem, setter elbilen på lading og starter med matlaging.

Kapasiteten i strømnettet må bygges ut for effekttoppene. Stadig mer høyintensitetsprodukter - som induksjonskomfyrer, gjennomstrømsvarme på vann, elbiler og lignende - er i ferd med å forsterke disse toppene. Dette kan utløse behov for store investeringer i strømnettet, som en kan unngå om for eksempel elbiler lades på natten.

I dag har derimot ikke kunder noe incentiv til å flytte lading av bilen til utenfor "rushtiden".

Strømnettet er omtrent som en motorvei som må være så bred at det aldri oppstår kø: Hvis færre kjører i rushtiden, men i stedet tar turen på andre tider, så trenger ikke veien å være så bred som om alle kjører samtidig.

For å oppnå at færre bruker «motorveien» i rushtiden, kommer det rett og slett til å bli dyrere å bruke strøm i rushtiden, og billigere utenfor.

Men for å få dette til å fungere må altså det nye Elhub-systemet fungere, og for å være sikker på at det er korrekt, må strømselskapet har personnummeret ditt.

Artikkeltags