Kjøper opp kraftverk-prosjekt. Nå starter utbygging i Ullsfjorden

Kan forsyne flere tusen husstander.