Koronaviruset: Her er rådene kommuneoverlegen har gitt til skoler og barnehager

Smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune.

Smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune.

DEL


Trond Brattland er overlege smittevern ved avdeling for helse og omsorg, kommunehelse i Tromsø kommune.

Søndag har han sendt ut oppdaterte råd og retningslinjer til alle skoler og barnehager i Tromsø kommune. Her er hele skrivet:

I forbindelse med utbruddet av Covid-19 (coronavirus SARS-CoV-2) får vi mange spørsmål om hvordan barnehager og skoler skal forholde seg. Vinterferien er nå over og mange har vært på reise både innenlands og i utlandet. I Tromsø har vi foreløpig ikke sett noen lokal spredning av viruset. De som er smittet har blitt smittet i utlandet.

Situasjonen kan endre, seg så derfor ønsker vi å sette fokus på forebyggende tiltak for å kunne forebygge videre smitte i størst mulig grad.

Det er samtidig et klart råd at en skal opprettholde mest mulig normal aktivitet. Spredningen av dette viruset kan pågå i mange måneder.

Hygieneråd

Vi ber om ekstra fokus på håndvask i skolene.

Det skal være tilgjengelig vann, såpe og håndsprit + papir.

Alle vasker hendene evt. bruker håndsprit på morgenen når de kommer, før mat, etter hosting/nysing, etter toalett besøk og etter hvert friminutt.

Dersom dette er praktisk utfordrende å få til er det viktigste håndvask etter hosting/nysing, etter toalettbesøk og før mat.

Papir skal være tilgjengelig slik at det er mulig å hoste/nyse i papir.

I barnehagene settes også fokus på håndvask og generell hygiene. Alle barn bør vaske hendene/bruker håndsprit om morgenen, før mat, etter hosting/nysing, etter toalett besøk og etter utetid.

De ansatte bes også om å ha ekstra fokus på håndvask/bruk av håndsprit i tilsvarende situasjoner, ved bleieskift og liknende.

Det anbefales også at en ikke håndhilser.

Personer som har vært på reise i områder med vedvarende spredning

Folkehelseinstituttet definerer områder med vedvarende smitte. Per nå gjelder dette Kina, Iran, Sør-Korea, Japan og Nord-Italia nord for Roma. Dette kan endre seg slik at en må holde seg oppdatert om dette.

Personer som har vært i disse områdene kan ha vært utsatt for smitte. Alle personer (barn og voksne) som har vært i disse områdene skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer (hjemmekarantene).

Dersom man i løpet av denne perioden får symptomer på luftveisinfeksjon skal man ta kontakt med legevakta for å avtale testing. Dette gjelder også ved lette symptomer.

Hjemmekarantene omfatter å

• ikke gå på jobb, skole eller i barnehage
• unngå reiser
• ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Karantene og isolasjon

Dette med karantene er det mange som har spurt om. Her må man skille mellom karantene og isolasjon.

Karantene:

Karantene gjelder friske personer som har vært utsatt for smitte. Enten ved at de har vært på reise i berørte områder eller at de har vært i kontakt med personer som har fått påvist smitte. Disse skal være hjemme i to uker for å sikre at de ikke har blitt smittet. Så lenge de er friske utgjør de selv ingen smittefare. Husstandsmedlemmer til nærkontaktene kan leve som normalt, og gå på jobb, skole eller i barnehage dersom de ikke har feber eller luftveissymptomer.

Dette betyr at dersom det for eksempel bare en én av foreldrene som har vært på reise i de områdene med vedvarende smitte gjelder karantenen ikke for partneren og barna.

Isolasjon:

Så snart noen som er i en risikogruppe (vært på reise eller vært i kontakt med en som har fått påvist smitte) selv blir syke skal de testes. De havner da i isolasjon. I det minste inntil testen er negativ. Dersom testen er positiv gjelder isolasjonen 6- 8 dager etter at de har blitt friske. Når en person er i isolasjon er familiemedlemmer i karantene og kan ikke gå i barnehage, på skole eller på jobb.

Disse vurderingene vil gjøres sammen med helsevesenet. Vi anbefaler ikke at barnehagen eller skolen orienterer om at noen er i karantene eller isolasjon.

Hva skjer hvis det oppdages smitte i en skole eller barnehage

Dersom situasjonen utvikler seg videre må vi forvente at det før eller siden også blir påvist smitte hos et barn i barnehage eller skole.

Det jobbes nå med en beredskapsplan for å håndtere dette tilfellet. Vi regner med å ha denne klar i begynnelsen av uke 11.

Andre råd

På grunn av vinterferie og en noe usikker situasjon der mange har vært på reise ber vi om at det ikke arrangeres turer med overnatting de neste to ukene (uke 11 og uke 12).

Siden situasjonen er i stadig endring vil det kunne komme endringer i de rådene som gis. Det er derfor lurt å følge med på nettsidene til Folkehelseinstituttet www.fhi.no, eller på kommunens nettside.

Artikkeltags