(Fremover)

Ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er den sikkerhetspolitiske utfordringen siden i høst skjerpet, uten at det innebærer at kampen om milliardene blir enklere.

Alltid en kamp

– Det vil alltid være en kamp om penger, men vi har en ambisjon om at vi fortsatt skal satse på Forsvaret.

Det sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Fremover.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen la i oktober la fram sitt militærfaglige råd (ekstern lenke) med en anbefalt økning i forsvarsbudsjettet fra vel 60 milliarder kroner i 2019 til rundt 85 milliarder kroner i 2028.

Samtidig renner det milliarder av kroner ut av statskassen i kampen for å holde Norge på føttene – som en følge av koronapandemien.

Bare i løpet av et par uker har Regjeringens og Stortingets økonomiske tiltak for å begrense effekten av koronakrisen en prislapp på 201 milliarder kroner, ifølge E24 fredag.

Utsatt av hensyn til Stortinget

Regjeringens forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren bygger på rådet som ble gitt av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i fjor høst. Etter planen skulle den nye langtidsplanen legges fram for Stortinget før påske, men ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Ifølge forsvarsministeren var dette et grep som ble gjort av hensyn til Stortinget.

– På grunn av koronakrisen har Stortinget nok av saker å jobbe med. Den vil bli levert rett etter påske. Den politiske behandlingen av planen vil ikke bli forsinket, sier Bakke-Jensen som dermed fortsatt har som mål at planen skal vedtas før Stortinget tar sommerferie.

– Viktig for storstatene å markere seg

Forutsetningene som forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la til grunn da han ga sitt militærfaglige råd i oktober, er ifølge forsvarsministeren ikke endret på grunn av viruspandemien. Heller tvert imot.

Den sikkerhetspolitiske begrunnelsen fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen for økte rammer til Forsvaret baserte seg i hovedsak på økt uforutsigbarhet i stormaktspolitikken.

– Dette er trekk som vi nå ser blir forsterket. Nå har vi en sikkerhetspolitisk debatt der det er viktig for storstatene å markere seg, sier Bakke-Jenssen.

Les også:

Kinesisk retorikk

Samtidig merker forsvarsministeren seg at Kina nå hevder at Vesten ikke er i stand til å hjelpe seg selv, og det er flere stater som benytter krisen til å markere seg ved bruk av hjelpesendinger til ulike europeiske land.

– Og vi ser et Kina som benytter retoriske grep for å løfte fram et autoritært regime som motvekt til det vestlige demokratiet, sier Bakke-Jenssen.

For å understreke den skjøre sikkerhetspolitiske situasjonen minner forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om at det historisk er i nettopp slike situasjoner at stater har hatt behov for å definere ytre fiender – for å sikre indre stabilitet.

– Vi er i et slikt scenario nå.

Les også:

Operativ evne

Forsvarsministeren mener Forsvaret allerede har gjort grep for å ivareta Norges sikkerhet. Vinterøvelsen Cold Response, der det deltok rundt 15.000 norske og allierte soldater, ble avsluttet før den i realiteten fikk begynt. Øvelsen ble ifølge sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen, avsluttet for at Forsvaret skulle være i stand til å yte bistand til det sivile samfunnet i kampen mot koronaviruset.

– Vi har gjort flere grep for å sikre operativ evne. Blant annet er leire lukket, og det er lagt strenge begrensninger på reisevirksomheten til mannskaper og ansatte.

– Forsvaret følger de helserådene som er gitt, og har strammet ennå litt til, slutter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.