Nordlys skrev i september om Arne Knudsen og David Øynes, som jobbet gratis etter at arbeidsgiveren Monsen Bygg AS, gikk konkurs. De to tømrerne ble enige om å fullføre arbeidet de var i gang med, på en eldre enebolig i Båtmannsvegen, uten å få lønn for det.

Til Nordlys fortalte de at de ikke klarte å forlate halvferdig arbeid, når de visste at huseierne hadde betalt hele summen på forhånd, og trolig ville lide et stort økonomisk tap etter konkursen.

Saken gikk landet rundt, og på sosiale medier ble de to arbeidskarene hedret og hyllet for sin yrkesstolthet og arbeidsmoral. Og det ble tidlig klart at de ikke trengte å vente lenge på ny jobb. Tilbudene kom fra fjern og nær, og dukket til og med opp i kommentarfeltet på Facebook.

– Jeg tror faktisk at alle firmaene i Tromsø ringte, og det kom flere tilbud sørfra også, forteller David Øynes.

Har fått ny jobb

Både Øynes og Knudsen har siden sist byttet både byggeplass og arbeidsgiver. Firmaet de har valgt ble etablert i 2016, men er en del av Nor-tre gruppen, som har vært i drift i Tromsø i mer enn 30 år.

– Vi har jobbet to uker for vårt nye firma NT Byggeservice. De var veldig fornøyd med at vi valgte nettopp dem som ny arbeidsgiver. Her trives vi begge kjempegodt, og har det veldig bra, forteller Øynes.

Daglig leder Trond Jaklin i NT byggservice sier de også er meget fornøyd med ansettelsen.

– Vi kjente til disse to fra før, så det var ikke på grunn av den saken de ble ansatt, men fordi de er dyktige og erfarne tømrere. Det har vi søkt etter lenge, og da vi kom over dem, så var det valget lett, sier han.

Ifølge Jaklin har saken bare forsterket det inntrykket de allerede hadde av Knudsen og Øynes som gode fagfolk. Han sier ordreinngangen har vært god, både før og etter ansettelsen.

– Men det kan i hvert fall ikke skade å ha de to med på laget, humrer Jaklin.

Ba om ansatt-lister

Øynes og Knudsen ble nylig intervjuet i sak om konkurser i byggebransjen i Teknisk Ukeblad. Der fremgår det at de neppe overdriver, når de forteller at tilbudene haglet etter konkursen i Monsen Bygg AS.

Ifølge bostyrer Bjørn August Krane, tok konkurrenter i bransjen kreative metoder i bruk, for å skaffe oversikt over hvem som sto uten jobb etter konkursen.

– Så snart konkursen ble kjent fikk vi forespørsler fra store aktører. De ville ha navneliste over de ansatte, sier bostyreren til Teknisk Ukeblad.

Å dele slik informasjon var ikke aktuelt, men ifølge Krane hadde samtlige ansatte etter alt å dømme skaffet seg ny jobb, allerede dagen etter konkursen.

Dette suget i arbeidsmarkedet mener bobestyreren delvis kan tilskrives at utenlandsk arbeidskraft har vært mer eller mindre utilgjengelig under pandemien.

Går ikke ledig

Etter det Teknisk Ukeblad erfarer, har de ansatte etter Monsen Bygg-konkursen gått til ulike selskaper. Trond Jaklin i NT Byggservice kan bekrefte at folk med den kompetansen som Øynes og Knudsen har, er ettertraktet arbeidskraft.

– Det som skjer nå, er at det er mangel på faglærte tømrere. Det er ikke så enkelt å rekruttere, for disse karene går ikke ledig på markedet. Så at det er mange som er «på» etter en konkurs, handler nok om at de vil se om det er noen de kan engasjere, sier han.

Han håper flere unge vil velge en yrkesrettet utdanning, og at historien om de to nyansatte kan være til inspirasjon.

– Vi ønsker at flere skal velge tømreryrket, men vi trenger flinke håndverkere i alle fagene, som elektrikere og rørleggere. Vi er helt avhengig av denne arbeidskraften, sier Jaklin.