Nyheten om at det har vært en større lakserømming i nabofylket er en melding som styreleder Hans Kristian «Hasse» Kjeldsberg alltid frykter.

– Det er dette vi alltid frykter at vi skal få beskjed om. Fra Kvænangen er det ikke langt til Loppa, og der ifra er det ikke langt til Altafjorden, forteller ALI-lederen.

Det skriver ifinnmark.no.

Skjellprøve

Kjeldsberg var med kongen og hans følge da de fisket i Altaelva i forrige uke. De fikk flere laks på døgnene i Mikkeli, og en av smålaksene som ble tatt var en oppdrettslaks. Selv om den ikke stammer fra den siste rømmingen i Kvænangen, så mener styrelederen i ALI at ting må begynne å skje i oppdrettsnæringen.

– Det var ikke kongen som fikk oppdrettslaksen, men jeg så med engang at det var en oppdrettslaks. Så den slo jeg i hjel, og det ble tatt skjellprøver av laksen. Men jeg er helt sikker på at det var en oppdrettslaks, forteller Kjeldsberg om den ene fangsten i Mikkeli, som mener det må bli på tide at man får på plass lukkede anlegg.

– Det må gå an å få et lukket anlegg i sjøen snart. De kostnadene de hadde hatt med det ville de ha tjent inn på fire år i oppdrettsnæringen. Men det er tydelig at det må komme krav fra oven om det skal skje noe, fortsetter Kjeldsberg i forhold til trusselen de lever med oppdrettslaks i Altaelva.

Ekstra kostnader

«Hasse» Kjeldsberg holder for tiden på med slåtta sammen med resten av bøndene i samdriften, Jorra. De har blant annet hatt besøk av Mattilsynet som har sjekket om de har sluppet ut dyrene på beite og at alle dyrene er merket. Disse kravene bør ikke bare landbruket ha, men også oppdrettsnæringen bør få klare krav.

– Det er ingen som tar noen ekstra kostnader om man ikke blir påtvunget dem. Vi har erfaringer med det fra landbruket, for det er ikke alt man gjør selv, selv om det er til det beste for næringen, sier Kjeldsberg, som er fornøyd med at lokalpolitikerne har engasjert seg i saken.

– Det må bygge seg opp en skikkelig opinion mot åpne merder. Det er eneste måten du kan få folk til å skjønne det nede i Oslo, forteller ALI-sjefen.