I sommer reiser kong Harald og dronning Sonja til fem kommuner i Nordland. Der skal de blant annet lære om tørrfisk og lutefisk.

I juni besøker kongeparet Nordland. Kongen og dronningen ankommer Straumen i Sørfold på formiddagen den 12. juni, for så å reise videre til Steigen, Røst, Værøy og Moskenes.

På programmet står det blant annet tørrfiskvraking på Røst.

Kongeparet skal også lære om lutefiskproduksjonen i Værøy, en viktig næringsvei i Lofoten-kommunen. Sjømat er også en del av temaet når de kongelige runder av reisen torsdag den 14. juni.

Da reiser kongeparet til Reine, for så å ta turen videre til bedriften Anitas sjømat på Sakrisøy. Der skal de møte representanter for det lokale næringslivet i Moskenes kommune.