Gå til sidens hovedinnhold

Kompensasjonen må komme nå

Når regjeringen gjennomfører et så strengt smitteverntiltak har den også et ansvar for de som rammes av det rent økonomisk.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Nordnorsk debatt)

Regjeringen har innført forbud mot skjenking av alkohol de to neste ukene. Det betyr i praksis at regjeringen har stengt de fleste utelivsbedriftene, som igjen medfører at tusenvis av ansatte er permittert med umiddelbar virkning.

Når regjeringen gjennomfører et så strengt smitteverntiltak har den også et ansvar for de som rammes av det rent økonomisk. Derfor må kompensasjonen til denne delen av næringslivet komme, og det må skje raskt.

Utelivet har vært gjennom mange ulike bestemmelser fra myndighetenes side, siden pandemien rammet i mars. Disse er lojalt fulgt opp av de aller fleste, men begrensinger i åpningstider og antall tillatte gjester har selvsagt svekket økonomien til serveringsstedene. Når man nå har fått et to uker langt skjenkeforbud, kan det bety kroken på døra for mange. Det innebærer at ansatte sendes ut i arbeidsledighet og inn i en kø som nå teller over 200.000 personer.

Utelivsbransjen er stemoderlig behandlet av myndighetene gjennom hele pandemien. For mange har det vært regelrett økonomisk seigpining fra dag én. Det har tatt uforholdsmessig lang tid å utarbeide kriterier for finansiell støtte. Da saken var oppe til debatt i desember, sa statsministeren at det nødvendigvis tar tid å utrede kriterier som hindrer at noen får et «sugerør» ned i statskassen.

Dersom det er dette som trenerer statlig bistand, må myndighetene kunne sørge for solide kontrollfunksjoner og sanksjoner i etterkant, dersom det viser seg at noen har misbrukt ordningen. Staten har et svært effektivt apparat for å drive inn sine fordringer i alle andre sammenhenger, så dette bør strengt tatt ikke være noe stort problem.

- Det er nesten så jeg ikke tror det de sier, uttalte Harry Granås da beslutningen fra regjeringen kom. Han driver tre utesteder i Tromsø som blir stengt til 18. januar. Tromsø er en by hvor kafeer, puber og restauranter utgjør en viktig del av næringslivet. Mange av disse er, som i landet for øvrig, eid av lokale krefter.

Smitteverntiltak må vi leve med, og vi må også forberede oss på at de kan bli tøffe de kommende ukene. Regjeringen varslet i mars-april en andre smittebølge i høst, og den har også i forkant vært klar på at januar kan bli en krevende måned. Derfor burde planene for blant annet kompensasjon til utsatte næringer vært på plass for lengst, med avbyråkratiserte ordninger som kunne iverksettes umiddelbart.

Når en hel bransje er utsatt for økonomisk nedstengning, bør den i det minste få et akutt håndslag i form av kompensasjon for tapte inntekter.

Kommentarer til denne saken