Gå til sidens hovedinnhold

Dette kan bli den nye superkommunen

Artikkelen er over 5 år gammel

Disse fem kan bli til én.

Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Karlsøy kan bli én kommune. I dag presenterte PwC Consulting en rapport som er bestilt av de fem kommunene. Rapporten peker på fordeler og ulemper ved en kommunesammenslåing med de nevnte kommunene.

Dette er noen av de positive konsekvensene i analysen:

  • Større fagmiljø
  • Mer spesialisert kompetanse
  • Større økonomisk fleksibilitet
  • Muligheten til å bli en sterkere regional aktør

Av negative konsekvenser peker rapporten spesielt på «større avstand til politikere og saksbehandlere».

Møtes i dag

I dag er den politiske ledelsen i de fem kommunene samlet i Tromsø for å diskutere rapporten og en mulig sammenslåing.

– Dette er et godt utgangspunkt for diskusjonene som kommer. Lyngen kommune utreder tre ulike muligheter, hvor dette er et av dem, sier Lyngen-ordfører Sølvi Jensen (Ap) i en pressemelding.

Dersom de fem kommunene ble slått sammen i dag, ville den nye storkommunen hatt 86.000 innbyggere.

– Ved å utnytte styrkene til hver enkelt av disse fem kommunene, vil en ny superkommune ha større kraft til å utvikle landsdelen, og gi innbyggerne og næringsliv et bedre tjenestetilbud. Det er viktig at innbyggerne i en ny kommune opplever at tjenestetilbudet fortsatt leveres lokalt og at politisk innflytelse er nært, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) i Tromsø kommune i en pressemelding.

90 millioner i engangsutbetaling

Ifølge pressemeldingen vil kommunene motta 90 millioner i engangsutbetalinger fra Staten ved en sammenslåing. I tillegg vil kommunene i en 15-årsperiode beholde samme overføringer fra Staten som om de var fem kommuner.

– Potensialet for økonomiske gevinster er stort, men disse er ikke store nok alene til å være et argument for sammenslåing. Likevel mener vi fordelene ved en sammenslåing er større enn ulempene, sier Reinholdt Bredrup i PwC, som har hatt ansvaret for arbeidet med rapporten.

«Virkemidlene i tiltakssonen vil bli videreført, også etter en sammenslåing. Det samme gjelder redusert arbeidsgiveravgift, for kommunene som har dette i dag», heter det videre i pressemeldingen.

– Dette er viktig for oss, for å stimulere til vekst og bosetting, sier ordfører Hanny Ditlefsen (Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy) i Karlsøy kommune i en pressemelding.

Ditlefsen uttalte tidligere i sommer at hun tror Karlsøy vil være en del av Tromsø i løpet av få år.

Balsfjord-ordfører Ole-Johan Rødvei er også åpen for en sammenslåing. I et større intervju med Nordlys sa Rødvei at en ny storkommune ikke nødvendigvis må hete Tromsø (krever innlogging).

– Det er for tidlig å konkludere, men rapporten gir oss et godt grunnlag for å diskutere hvilke løsninger vi vil være mest tjent med, sier Rødvei etter å ha mottatt rapporten i dag.

Kommentarer til denne saken