Kommunen så med bekymring på slitasjen av Sherpatrappa. Men årets sommer har bremset «rushtrafikken»

Så lenge folk tar seg i akt, mener Henrik Romsaas at dagens trafikknivå er bærekraftig.