Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen har ingen habilitetsrutiner når ansatte skifter jobb: – Grunn til å spørre om internkontrollen er for dårlig

En sentral ansatt på IT-avdelinga i Tromsø kommune meldte i fjor «overgang» til en av kommunens leverandører, Conscia Norge AS. Kommunen har ingen rutiner for slike habilitetsutfordringer.

For abonnenter
(Nord24)

Det er i den mye omtalte revisjonsrapporten etter IT-skandalen at såkalt nærstående-problematikk blir omtalt.

Revisjonen har undersøkt hvordan «kommunen har håndtert nærståendeproblematikk hos leverandør av utstyr i forbindelse med innkjøp av dette systemet», og konkluderer slik i revisjonsrapporten:

«Tromsø kommune har ikke etablert rutiner som sikrer bevissthet og overholdes av problematikk knyttet til nærstående.»

Bisto varslerne

Hovedtillitsvalgt Erlend Lien i fagforeninga Lederne, bisto varslerne i IT-skandalen.

– Man kan spørre seg om enhetene i kommunen i altfor stor grad blir overlatt til seg selv når det gjelder innkjøp og det juridiske rundt innkjøp. Det er grunn til å spørre om internkontrollen er for dårlig, sier Lien til Nordlys.

Les også

Ledere i Tromsø kommune fratrer etter Komrev Nord-rapport

Han spør også om en leverandør kan få en fordel i konkurranse med andre når de ansetter en fra kommunen.

– Det er mange regler og rutiner for dette i staten, men lite i kommunesektoren. Det er viktig for både privat og offentlig sektor at man kan utveksle personell og kompetanse, og det er viktig at folk har mulighet til å gjøre karriere på tvers av sektorene. Men oppstår det da uheldige bindinger som gjør at konkurransen ikke er rettferdig? Det er i alle fall et spørsmål som må stilles, sier Erlend Lien.

Mye penger

Han minner om at Tromsø kommune er en stor organisasjon og at det er mye penger i omløp.

– Derfor er det ekstra viktig at kommunen har kontroll på hvordan pengene blir brukt. Kommunen må være nøye på at ting blir gjort formelt riktig og at alle blir behandlet likt. Det er alltid grunn til å stille spørsmål om dette. Det er det som er jobben til en internkontroll. Kommunen skal ikke bare tro at de gjør ting riktig. Det skal undersøkes og fastslås hver gang, sier Lien.

Nordlys har spurt kommunedirektør Stig Tore Johnsen om hvilke rutiner kommunen har for å sjekke habiliteten til personer som bytter jobb mellom kommunen og kommunens leverandører.

– Tromsø kommune har ingen rutine eller oppfølging som fanger opp om tidligere ansatte i kommunen jobber i selskaper som er tilbydere overfor kommunen. Det å eventuelt ha en slik rutine har både praktiske og juridiske konsekvenser. Rent praktisk har vi problemer med å se hvordan vi skal kunne ha et slik register, og faktisk følge det opp, det er mange mennesker som har jobbet i kommunen tidligere og i dag har andre jobber. Dette gjør dem ikke dermed inhabil. Rent juridisk så kan også slike krav i en konkurranse medføre at det blir definert som en forskjellsbehandling å ekskludere aktører der ansatte tidligere har jobbet i kommunen. Vi mener det viktigste å fokusere på er at den anskaffelsen som skal gjennomføres skjer i tråd med anskaffelsesreglene, og med det på forhånd oppsatte kriterier der beste tilbyder får kontrakten i hht. forespørselen, skriver Johnsen i en skriftlig redegjørelse til Nordlys.

Ikke nok kapasitet

Han bekrefter også at seksjon for anskaffelser i utgangspunktet skal involveres i alle større anskaffelser, men at de ikke har nok kapasitet.

– Seksjon for anskaffelse skal involveres i alle større anskaffelser som gjøres av avdelingene. Sentralisering av anskaffelser ble iverksatt ved opprettelse av seksjon for anskaffelse i 2019. Seksjon for anskaffelse har fortsatt ikke kapasitet til å gjennomføre alle større anskaffelser i kommunen og det vil derfor ta noe tid før dette er mulig, skriver Johnsen.

Stig Tore Johnsen tiltrådte som kommunedirektør i år. I ett av sine første intervjuer med Nordlys understreket han at det å forbedre internkontrollen har høy prioritet hos ham.

Det synes Erlend Lien er veldig bra.

– Det har vært mye snakk om internkontrollen etter Dreis-saken, men det er for tidlig å si at den har blitt forbedret. Kommunen har et stort forbedringspotensial, og det er prisverdig at Johnsen prioriterer dette høyt. Det er veldig viktig for at folk skal ha tillit til kommunen, sier Lien.

Skiftet jobb

I den mye omtalte rapporten fra KomrevNord om IT-skandalen, pekes det altså på en konkret ansatt som skiftet jobb fra IT-avdelinga i kommunen til IT-leverandøren Conscia.

Selv om det ikke finnes rutiner som sikrer bevissthet rundt slike jobb-skifter, kan ikke rapporten påvise at det har skjedd noe ureglementert i akkurat dette tilfellet.

Dette står det i rapporten:

«Vi har undersøkt, men ikke funnet at det er kjøpt vesentlig mer tjenester fra Conscia Norge AS hvor tidligere driftsdirektør i Tromsø kommune er ansatt nå, i perioden etter at han gikk over til dette selskapet. Det er kun kjøpt inn utstyr og betalt for avtalte lisenser på om lag samme nivå som tidligere. Vi har fått opplyst at kjøp av konsulenttjenester har vært ute på anbud og at det var Telenor som vant dette anbudet hvor også Conscia Norge AS leverte inn et tilbud.»

Personen som omtales som «driftsdirektør» var riktignok en rådgiver. Nordlys har snakket med ham, og han beskriver sin overgang som helt udramatisk.

Gnisninger

– Det var gnisninger mellom folk på avdelingen, og vi var seks-åtte stykker som sluttet omtrent samtidig. Jeg ønsket andre utfordringer og et nytt miljø. Jeg har på ingen måte noen uheldige bindinger til kommunen. Jeg har faktisk ikke hatt noe med Tromsø kommune å gjøre etter at jeg skiftet jobb til Conscia, sier mannen til Nordlys.

– Men skjønner du at det kan stilles spørsmål om dette?

– Jeg tror man skal stille langt flere kritiske spørsmål til kommunen, sier mannen.

Tillitsvalgt for Lederne Erlend Lien er glad for at Tromsø kommune tok varslerne på alvor denne gangen.

– I denne saken har varslingsinstituttet fungert. Varselet er tatt på alvor, noe som har resultert i denne rapporten, sier Lien.

To personer, stabssjef Oddgeir Albertsen og seksjonsleder Frode Seipäjärvi, har fratrådt sine stillinger, men fortsetter i kommunen. Frps Bjørn-Gunnar Jørgensen mener disse to nå må gå ned i lønn. Lien vil ikke kommentere de konkrete sakene, men er ikke uten videre med på Jørgensens argumentasjon.

– Jørgensen er alltid ute etter å ta administrasjonen. Nylig kritiserte han kommunen for IKKE å ha inngått et meningsløst dyrt forlik med Arne Kjell Johansen. Nå kritiserer han kommunen for det motsatte. Det henger ikke på greip. Det er en system med manglende kontroll som har gjort at disse to kunne begå feil. De har forlatt sine lederstillinger, men skal selvsagt beholde lønna, mener Lien.

Kommentarer til denne saken