Det foregår en debatt om flaggbruk i 17.mai-togene våre. Det er nemlig observert personer – til og med barn – som er utstyrt med et annet flagg i tillegg til det norske flagget. På selveste 17.mai! Trøste og bære. En trussel mot Eidsvoll-fedrene og grunnloven? En sak for PST?

Man må undre seg på om det ligger et enormt, nasjonalt mindreverdighetskompleks bak denne paranoiaen.Går innvandrere, og etterkommere av innvandrere, i 17. mai-tog fordi de tar avstand fra det norske samfunnet? Fordi de vil bekjempe grunnloven, demokratiet og ytringsfriheten? Fordi de vil snikislamisere 17. mai-toget? Hva er dette for slags nasjonalistiske feberfantasier? – Profetens Ummah går ikke i 17.mai-tog.

Det er nok mer sannsynlig at de som går der gjør det for å si takk for at vi fikk komme hit, takk for at vi fikk oppleve friheten, tryggheten og dele velstanden i Norge. Takk for at vi fikk bli her, og kom oss vekk fra fattigdom, undertrykkelse og ufrihet. Og takk for at våre barn slipper å oppleve det vi har opplevd. Eller de går i toget på nasjonaldagen – barn, ungdommer og voksne – fordi de er født her, oppvokst her, har tatt utdannelse og jobber her, og er like hundre prosent rotnorske som alle oss andre norskinger, og det derfor er helt naturlig å feire 17. mai.

En undersøkelse gjort i regi av Stiftelsen Kirkeforskning kan fortelle at 86 prosent av ikke-vestlige innvandrere sier seg helt eller delvis enig i påstanden «det er viktig å feire 17.mai». På den andre siden er oppslutningen om 17.mai-feiringen mye lavere blant en annen gruppe innvandrere: De som kommer fra andre land i Norden. Men hvorfor skal disse «andre» (som i praksis vil si de med annen hudfarge, og dermed er definert som ikke-vestlige) ha med seg andre flagg i tillegg til det norske? Ja, hvorfor skal nå egentlig folk fra Telemark, Troms og Trøndelag på død og liv bruke nasjonaldagen og 17.mai-toget til å gå med bunader som forteller hvor de kommer fra? Er Nordlandsbunaden et uttrykk for separatisme og en trussel mot den norske nasjonalstaten? For ikke å snakke om samekofter fra Karasjok.

Et 17.mai-tog som rommer barn som holder to flagg, det være seg et amerikansk, pakistansk eller russisk flagg, i tillegg til det norske, forteller bare et faktum: Verden har for lengst blitt grenseløs. Norge er i dag et samfunn med mange mennesker med annen familieopprinnelse enn den geografisk norske. USA er også et slikt land og har vært det lenge. Men så vidt jeg vet har amerikanerne ikke brydd seg om å se på norske kolonier i Brooklyn, Minnesota og Nord-Dakota som jevnlig spiser lutefisk og rømmegrøt, vifter med norske flagg og arrangerer egne 17.mai-feiringer, som en trussel mot USA og fiender av den amerikanske grunnloven. De som frykter andre som går i 17.mai-tog her hjemme, har et betydelig problem og bør gjøre noe med det. Jeg anbefaler flytting til en annen del av Norge. Kanskje en egnet destinasjon kunne være Dronning Mauds land i Antarktis? Der er det god plass. Og helt hvitt.