Gå til sidens hovedinnhold

NRK legger stein til byrden ved å antyde at de som er psykisk syke er farlige

Artikkelen er over 7 år gammel

Egon Holstad anklager NRK for å skape unødvendig frykt for mennesker med psykiske lidelser.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Psykisk helse er et usexy tema. Det er ubehagelig å snakke om, det er vanskelig å mene mye sterkt om, det er sterkt tabubelagt og det genererer lite sidehenvisninger, lesere, lyttere eller seere om det omtales i media.

Jeg vil sågar anta at flere potensielle lesere allerede nå har ramlet ut av denne kommentaren. Problemene nevnt over er i seg selv et elendig utgangspunkt for å løfte dette allment dypt omfattende temaet frem og opp i den offentlige debatten. I så måte skal NRK ha ros for å sette nettopp psykisk helse på dagsorden forrige uke.

Bare så synd, da, at de både snubler og tryner i forsøket. Det er dessverre ikke et logisk forhold mellom å sette et tema på dagsorden og samtidig behandle det på en anstendig måte, uansett hvor brolagt hele veien er med gode intensjoner og velmenende baktanker.

Derfor tror jeg også NRK ønsket å sette fingeren på noe viktig ved å publisere en serie saker, med dertil hørende tall, hvor det settes et kritisk søkelys på antall drap i Norge begått av psykisk syke.

Temaet er isolert sett både riktig og viktig å problematisere. Ethvert drap bærer naturlig nok med seg en tragisk historie. Likevel er det ikke til å stikke under en stol at NRKs søkelys denne gang i stor grad har vært preget av en sensasjonshungrig, redaksjonell linje der de – bevisst eller ubevisst – har spilt på frykt som det fremste innsalgsmiddelet.

Frykt selger, noe vi i media er mer enn klar over. Jeg tror heller ikke NRK har ønsket å sette noe direkte likhetstrekk mellom å være psykisk syk og å være farlig for sine omgivelser, men det er dessverre ikke til å unngå å se at det er nettopp dette de også har bidratt med; at de har lagt stein til byrden for dem som allerede sliter, at de som er psykisk syke er farlige.

Den største feilen NRK gjorde var å pakke et ømt tema inn i en påtatt sensasjonell kontekst, der man ved første øyekast lett kunne bli ledet til å tro at halvparten av alle drap i Norge blir gjort av psykisk syke de siste ti årene.

Nå skal jeg ikke gå inn i de eksakte tallene, de er alt for omfattende, men den grove feilen NRK begår er å skape et inntrykk av at det er diagnoser som dreper, og der forhold som rus og voldshistorie hos de enkeltstående individene blir underkommunisert.

Det gjorde ikke saken særlig bedre at NRK valgte å navngi sin egen føljetong under samleposten «psykiatridrapene». En slik språkbruk er både farlig, feil og enormt ødeleggende for alle som blir rammet av det. I tillegg er det med å opprettholde allerede seiglivede og svært stigmatiserende inntrykk av hva psykisk sykdom er.

At de etter massivt press i sosiale medier ble nødt til å endre dette er bra, men en tung og seriøs aktør som NRK burde visst bedre. De burde ikke blitt oppslukt av kåtheten etter å finne sensasjonsknagger å henge det alvorlige temaet på.

Allmennkringkasterens snubling ble således til full tryning i asfalten da de innkalte til programmet «Debatten». Ti sekunder av programmet var alene nok til å illustrere hvor lang vei samfunnet, NRK og programleder Erik Wold fortsatt har å gå, når han i samtale med en tidligere pasient presterer å stotre frem «Når vi ser og hører på deg nå, så er det jo vanskelig å forstå at du har vært en meget alvorlig syk mann».

Det var i sannhet helt utrolig deprimerende å høre på. Hvordan mener Erik Wold i så måte at en tidligere pasient burde sett ut? Ville han stilt spørsmålet i samme program i en samtale med en tidligere kriminell, kreftsyk, rusavhengig eller noen som har vært rammet av kjønnssykdommer? Selvsagt ikke.

I dag er det fullt mulig å bli stående i behandlingskø i ni måneder eller mer om din fastlege henviser deg til behandling på voksenpsykiatrisk poliklinikk, avhengig av hvor alvorlig fagfolk mener dine problemer er. Dét burde bekymre både politi, en regjering som har lovet et løft og en økt satsing på psykisk helse og samfunnet som sådan.

Bare det å ta steget med å oppsøke hjelp er vanskelig nok i dag. Det blir ikke lettere for folk flest når de i tillegg værer en fare for å bli definert som farlig om de har en psykisk lidelse.

Her har NRK og media for øvrig et ansvar å forvalte. Det gjør de ikke ved å skremme.

Følg Egon på Twitter

Kommentarer til denne saken