Kom­mu­nen har po­li­ti­an­meldt en an­satt for brudd på karantereglene

Råd­mann Leif Vi­dar Olsen ser svært al­vor­lig på at en av kom­mu­nens an­sat­te har brutt ka­ran­te­ne­reg­le­ne. – Vi ble nødt til å an­mel­de en an­satt på grunn av brudd på ka­ran­te­ne­reg­le­ne, sier Leif Vi­dar Olsen.