(Nordnorsk debatt)

Jeg er på vei til Arendalsuka, for første gang i mitt liv. Den uka hvor politikere, næringsliv, media og arbeidstakerorganisasjoner samles i Arendal til debatt eller til relasjonsbygging. Jeg er spent, men også urolig – fordi applausen har stilnet. Politikerne prater igjen om formueskatt og virker opptatt av å gi ulike karakteristikker av hverandre framfor å handle på et av landets største samfunnsutfordringer. Kollapser helsevesenet, kollapser alt.

Som forbundsleder i Sykepleierforbundet snakker jeg om sykepleie for å vise fram hvordan sykepleierne, som ansatte over hele landet og i alle deler av helsetjenesten, får enorm betydning for helsetjenestetilbudet i framtida.

Sykepleiere forebygger sykdom, tar imot liv og redder liv. Sykepleiere støtter folk til å mestre sykdom og til å kunne heles til et liv de vil leve. Sykepleiernes kunnskap og tilstedeværelse bidrar til verdighet også når exit-lampen blinker for ditt liv.

Pandemien har gjort sykepleiermangelen synlig.

Alarmklokkene ringer frenetisk. Vi mangler 7000 sykepleiere. Et tall som om 14 år er 28000. Sykepleiermangelen rammer pasient, pårørende – og de ansattes sikkerhet, men også næringsliv, utdanning og kulturliv, og muligheten til å leve og bo i hele landet.

Alle vet at Norge trenger et sykepleierløft. Den største årlige befolkningsundersøkelsen om helsepolitikk, i regi av Kantar, viste at befolkningen ser på oppgavene i helsetjenesten som en de mest alvorlige utfordringene som landet står ovenfor. Nesten 90% mener sykepleiermangelen påvirker pasientsikkerheten i mange kommuner, og like mange mener at antall sykepleiere i tjeneste bør økes for å kunne opprettholde helse- og omsorgstjenestene i møte med en ny pandemi. Alle vet at kollapser helsevesenet, kollapser alt.

Hva er det da som gjør at så lite skjer – uavhengig av regjering? Hvorfor får vi ikke en tverrpolitisk samling om å løse et av nasjonens største problem?

Som sykepleiere har vi et ansvar for å si fra hvis nasjonens anatomi er truet. Det er nedfelt i helsepersonell-loven; «Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom». Vi har det samme ansvaret overfor politikerne når helsevesenet er truet.

Lønna må opp, belastningen må ned. Heltid må bli en selvfølge. Lederne må få myndighet til å lede, og ikke bare administrere. Finansieringskategorien til sykepleierutdanningene må opp slik at lærerne faktisk kan få utdannet de folka vi trenger. Bygg må tilpasses pasienters behov og det er helt nødvendig med investeringer i teknologi og oppgavedeling som kan frigi helsepersonells kapasitet. Dette kaller vi sykepleierløftet.

Arendalsuka streamer mange debatter. Jeg ønsker meg mest mulig dialog – reell og aktiv lytting, og deretter faktisk handling. Jeg anbefaler befolkningen å følge med på hva statsministerkandidatene, partilederne og andre svarer - eller unnlater å svare - på et av de viktigste spørsmålene for vårt velferdssamfunn slik vi kjenner det: Hvordan skal Norge på kort og lang sikt klare å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere?

Du kan lese hva alle partiene har svart sykepleierforbundet på dette spørsmålet her: https://sykepleierloftet.no/valg/ Fordi, om helsevesenet kollapser, så kollapser alt.