Gå til sidens hovedinnhold

Klokt fra Barth Eide og Ap

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Nordnorsk debatt)

Arbeiderpartiet vil holde bensin og diesel utenfor store økninger i klimaavgiftene fram til 2025. Partiet vil også skjerme bilister i distriktene med andre avgiftskutt i samme periode. Det sier Espen Barth Eide, første nestleder i energi og miljøkomiteen på Stortinget, til VG.

Forslaget kommer etter at Marit Arnstad uttalte at det var uaktuelt for Sp å sitte i ei regjering som øker bensinprisen til 20 kroner literen. Det var et ultimatum til Ap og regjeringssamarbeid etter valget.

Men forslaget fra Ap er også i tråd med det som alltid har vært Aps politikk, å utjevne sosiale og geografiske forskjeller. Det er klokt av Ap å innta en holdning som tar hensyn til folks hverdag, også ute i distriktene. Et stort byks i drivstoffpriser som er høye fra før av, vil gå hardt ut over utkantene, og gi urimelige utslag for folks økonomi.

Det er, som Espen Barth Eide sier, forskjell på pumpeprisene på Majorstua og i Mehamn. Men forskjellene stanser ikke der. Priskrig på billig bensin er ikke noe hyppig fenomen i bygder hvor det er langt til nærmeste by. Det er dessuten smått med alternativ transport. Når bussen går to ganger i døgnet og ikke hvert tjuende minutt, er det temmelig opplagt at det kollektive alternativet ikke blir brukt for å komme seg på nærbutikken.

El-bilparken er sterkt voksende her i landet, men for folk i distriktene er den mindre interessant så lenge avstanden mellom ladestasjonene er store.

Klimapolitikk og klimamål er viktig. Men en realistisk tilnærming til hvordan man skal nå målene, er også å ta hensyn til om tiltakene man setter i verk kan ramme helt skjevt for befolkningen og bidra til sosiale forskjeller.

Regjeringens klimamelding inneholder en tredobling av CO2 avgiften. Dette skal kutte gassutslippene med 50-55 prosent innen 2030. Det betyr avgifts-sjokk for bilistene, og bensin og dieselpriser på over 20 kroner per liter.

Dette vil Ap ha en gradvis tilnærming til, og unnta bensin og diesel fra store økninger fram til 2025, samtidig som veibruksavgiften reduseres, for å skjerme distriktene.

Da er Ap der partiet bør være. Det ville vært enkelt å slutte seg til populærvarianten her, en bytilpasset miljø-og avgiftspolitikk, som følger trikkeskinnene framfor å forstå de akutte kostnadene og problemene som vil oppstå der hvor folk ikke har alternativer til bensinbilen.

Miljøpolitikk er pisk og gulrot. Å gi folk tid og muligheter til omstilling, blant annet ved at det etableres mange flere ladestasjoner for el-biler, vil gjøre det attraktivt å kjøre mer miljøvennlig også i distrikts-Norge.

Klimapolitikken skal ikke være en forskjellsmaskin, sier Barth Eide.

Det er viktig. Vi må få folk med på det grønne skiftet, framfor å skyve dem bort.

Kommentarer til denne saken