Denne tabben gjorde Tromsø til versting i kloakk-tallene

Artikkelen er over 2 år gammel

Tromsø kommune kommer ut som en versting i KOSTRA-tallene når det gjelder andel innbyggere som er tilknyttet avløpsanlegg der rensekrav er oppfylt. Men disse tallene er feil.