Klar for historisk forskningstokt i Arktis

HISTORISK FORSKNINGSTOKT: Forskningsfartøyet ”Lance” er nå på vei nordover til isødet i Arktis for å la seg fryse inn og drive med isen. I seks måneder skal forskere fra ti nasjoner drive viktig klimaforskning. Prosjektleder Harald Steen (t.h.) og direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt har store forventninger til forskningstoktet. Foto: Guttorm Pedersen

HISTORISK FORSKNINGSTOKT: Forskningsfartøyet ”Lance” er nå på vei nordover til isødet i Arktis for å la seg fryse inn og drive med isen. I seks måneder skal forskere fra ti nasjoner drive viktig klimaforskning. Prosjektleder Harald Steen (t.h.) og direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt har store forventninger til forskningstoktet. Foto: Guttorm Pedersen

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Onsdag formiddag forlot ”Lance” Tromsø med kurs for isødet i Arktis. Der skal fartøyet med nærmere 25 forskere fra ti nasjoner om bord la seg fryse inn og drive med isen. I løpet av det kommende halvåret håper man å finne nye og viktig informasjon og kunnskap om klimautviklingen.

For ”Lance” går turen først til Longyearbyen for å hente gruppen av forskere som skal være med. Fartøyet får så følge av kystvaktskipet ”Svalbard” videre nordover, der man planlegger å gå 330 km inn i isen før ”Lance” skal la seg fryse fast på 84 grader nord og så drive vestover og sørover med isen.

– Vi håper å ha alt klart til å starte innsamlingen av data i midten av januar, forteller Harald Steen. Han er leder ved Norsk Polarinstitutt sitt senter for is, klima og økosystemer (ICE) og prosjektleder for forskningsprosjektet som nå er i gang for fullt.

Isen driver vestover med en fart på ca. 0,3 knop – mye raskere enn før – og ved påsketider regner man med å ute av isen. Da går ”Lance” tilbake til utgangspunktet lenger nord og øst for så å gjenta samme turen en gang til.

Omfattende arbeid

Og det er et omfattende arbeid som de nærmere 25 forskerne skal gjøre i løpet av de neste seks månedene. Alt for å finne mest mulig data for å utvikle modellene for framtidas klimautvikling.

Det blir opprettet en egen værstasjon, det skal sendes opp værballonger to ganger daglig, det skal plasseres ut et stort antall flytebøyer i en radius på 20 km rundt skipet som kontinuerlig skal samle inn ulike typer data.

– I denne omgang er det i første rekke den ferske isen vi ønsker å undersøke. Ettårs-isen er annerledes enn gammel is, og her trenger vi ny og bedre kunnskap om hvordan være og isen påvirker økosystemet i Arktis, forteller Steen, som selv skal være på første del av det seks måneder lange oppholdet i isødet.

– Vi gleder oss. Dette blir spennende og en helt ny måte å samle inn data på. Å være midt i ”fatet” gir oss en unik mulighet til å få best mulig informasjon og kunnskap, sier han.

Forbedre klimamodellene

Forskningsdirektør Nalan Koch ved Norsk Polarinstitutt forteller at det overordnede målet med dette prosjektet er å skaffe kunnskap for å kunne forbedre klimamodellene.

– Dagens modeller er ikke presise nok for å kunne beskrive framtidas klimautvikling best mulig. Vi mangler gode og sikre data fra Arkits for å utvikle klimamodellene videre. Arktis er i det hele tatt meget viktig for å kunne forske på ulike klimaprosesser, og hvordan dette påvirker klimautviklingen globalt, sier Koch, som har store forventninger til prosjektet.

– Det blir spennende å se hva vi får ut av dette. Det vi får av ny kunnskap gjennom prosjektet vil være meget viktig, sier hun.

Historisk og viktig

Direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt var selvsagt på plass da ”Lance” kastet loss fra Tromsø. Og er ikke snauere enn at han betegner dette som en historisk viktig dag for instituttet og klimaforskningen i Arktis.

– Norge er en stormakt innen arktisk forskning, og gjennom dette prosjektet håper vi å kunne opprettholde denne posisjonen. Dette prosjektet kommer til å bli viktig for klimaforskningen, både nasjonalt og internasjonalt, mener Winther.

– Det er en ti år gammel ide som nå blir virkelighet. Vi har jobbet hardt de to siste årene for å få dette til. Polarhavet er et underutforska område, spesielt vinterstid. Jeg tror dette prosjektet og måten vi gjør det på kan bli et forgangsprosjekt for det som skal skje videre i årene som kommer, sier Winther. Og forteller om en stor internasjonal interesse for prosjektet fra de beste forskningsmiljøene i verden.

Nærmere 100 millioner

Det seks måneder lange prosjektet som nå er i gang er et stort løft for Norsk Polarinstitutt. De bruker 55 millioner av sine forskningsmidler på dette, et prosjekt som sammen med bidrag fra andre interessenter vil ha et samlet budsjett som nærmere seg 100 millioner kroner.

– Det blir vårt klart høyest prioriterte forskningsprosjekt både i 2015 og langt inn i neste år, sier Jan-Gunnar Winther.

Også skipper Olav Iversen på ”Lance” og hans mannskap står foran noen spennende måneder i isen i Arktis. Å la seg fryse inn og drive med isen er nytt også for dem.

– Det er alltid en viss risiko forbundet med å la seg fryse inn i isen, men vi er så godt forberedt som mulig på det som venter oss. Både av is og kulde, sier Iversen. Og er ikke redd for at ”Lance” ikke skal klare oppgaven.

– Båten skal tåle mye av både is og kulde. Og vi legger stor vekt på sikkerheten på alle tenkelige måter. Jeg tror dette blir både spennende og interessant, sier Olav Iversen.

Kommentarer til denne saken