Klager inn saksbehandling og mener Arctic Center-vedtak er ugyldig: Jobber med Ap om ny løsning

Fire kommunestyrerepresentanter i Tromsø ber om at Arctic Center-vedtaket underlegges lovlighetskontroll på grunn av saksbehandlingsfeil og faktafeil – og håper det skal gi realisering av justert skisenter i Håkøybotn.