En mann i 40-årene er tiltalt for brudd på vegtrafikkloven. Bakgrunnen er at han i mai i år ble stoppet på en ATV i Storfjord. Ifølge tiltalebeslutningen ble han stoppet klokka 14.45. Blodprøven en god time senere viste at han hadde en promille på 3,1.

Ifølge forelegget har mannen heller ikke gyldig førerkort.

Slik påvirkes du av høy promille (Kilde: Oslo Universitetssykehus):

  • Lett påvirket: Opp mot og omkring 0,5 promille
  • Mer kritikkløs og risikovillig: Mellom 0,5 og 1 promille
  • Dårligere balanse, snøvlete tale og dårlig kontroll med bevegelser, trøtthet, sløvhet og kvalme: Over 1 promille
  • Problemer med hukommelsen: Over 1,5 promille
  • Nedsatt bevissthet og risiko for å bli bevisstløs, hemmet pust, oppkast: Svært høy promille
  • Risiko for død: Over 3 promille