Kjøperne av dette huset oppdaget fukt og mugglukt. Nå må de gamle eierne bla opp

Fikk tilkjent 155.000 kroner, men saken er langt fra avklart.