(Nord24)

TROMSØ (Nord24.no): Gjennom datterselskapet Havilafjord Holding har Havila lagt 675 millioner kroner på bordet for ytterligere 15 millioner aksjer i Fjord1.

Det melder Firdaposten og det Havila-eide nettstedet Nett.no.

Havilafjord kontrollerer etter transaksjonen 66,5 millioner aksjer i Fjord1, hvilket tilsvarer en eierandel på 66,5 prosent.

Per Sævik sier til nett.no at det vil bli endringer i selskapet, men at Fjord1 fortsatt skal ha hovedkontor i Florø.

Vil konsolidere med kystruten

Intensjonen med kjøpet er i følge børsmeldingen å utvikle Fjord1 til et integrert transport- og reiselivsselskap, inkludert en potensiell konsolidering med Havila Kystruten. Havila vant i fjor anbudet om deler av Kystruten, hvor de skal gå sammen med Hurtigruten langs kysten. Men det nye selskapet Havila Kystruten er i en vanskelig situasjon etter at problemer ved et spansk verft har ført til at de står uten to av fire skip da de etter planen skal inn i rute på nyåret. Selskapet risikerer store dagbøter om de ikke klarer å skaffe erstatningsskip og kan oppfylle kontrakten.

Fjord1 var tirsdag det mest omsatte selskapet på Oslo Børs, med en total omsetning på 697 millioner klokken 13.30.

Storeier

Familien Sævik og Havila kjøpte seg sist opp i Fjord1 i 2015. Fylkestinget i Sogn og Fjordane ville da selge deler av sin aksjepost til Torghatten, noe som møtte sterk motstand og til sist ble stoppet av Konkurransetilsynet. Havila kjøpte da aksjeposten og sikret lokalt eierskap.

Fjord1 er landets største fergerederi, og har siden 2017 vært børsnotert. De driver virksomhet innen ferge, passasjerbåter og er involvert i flere reiselivsselskap på Vestlandet. Havila er suverent største aksjonær. Nest største eier i Fjord1 var frem til oppkjøpet bergensmilliardær Trond Mohn med en andel på i overkant av sju prosent. Det er ikke kjent om han har solgt seg ned, i følge Dagens Næringsliv. Avisen skriver at de øvrige eierne ikke var informert før oppkjøpet, og skal være lite begeistret for uforutsigbarheten en innlemmelse av Havila kystruten vil innebære.

Har eget verft

Havila Holding er eid av familien Sævik og lokalisert i Fosnavåg på Sunnmøre. De har en bred portefølje fra eiendom til shipping, verft og eiendom. Foruten Kystruten eier Havila også verftet Havyard som har stått bak tegningene til de nye kystruteskipene. Konstruksjonen har ført til problemer for selskapet, etter at det viste seg at båtene ble for tunge og dyptgående. Problemene skal være løst for de to skipene som bygges på Tersan-verftet i Tyrkia. Byggingen av skipene ved Barreras i Spania stanset opp i vår, og avtalen ble nylig kansellert.

Havila mener kanselleringen er «urettmessig» og vil nå kreve tilbake 400 millioner kroner fra det spanske verftet, ifølge Skipsrevyen.

– Vi har protestert på termineringen av kontrakten og vil kreve tilbakebetalt innbetalt egenkapital på 400 millioner kroner, sa administrerende direktør Per Sævik i Havila.

Trenger penger

Dette kan føre til et betydelig kapitalbehov. Pengene som er brukt i Spania vil rederiet forsøke å få tilbake i tillegg til erstatning, men dette kan medføre en lang og kostbar rettsprosess.

De to skipene skulle konkurrere med Hurtigruten og gå mellom Bergen og Kirkenes. Etter planen skal rederiet Havila sette inn fire skip på ruten. To av skipene bygges på et verft i Tyrkia, mens to skulle bygges ved verftet Barreras i Spania.

Nå ser Havila etter alternative verft som kan bygge skipene. Arbeidet med de to skipene som bygges i Tyrkia, går etter planen, ifølge Havila.

Skipene som bygges i Tyrkia inngår i en finansieringsavtale med GLT Europe, et russisk, statlig leasingselskap. De kjøper de to skipene som bygges ved det tyrkiske verftet Tersan Tersanecilik for 1,7 milliarder kroner. Havila har chartret skipene tilbake fra GTLK i en tiårsavtale.

Havila Shipping har fra før store finansielle utfordringer med vel 700 millioner kroner i negativ egenkapital og 4,1 milliarder i gjeld.

Havila publiserte nylig denne videoen fra byggingen ved Tersan-verftet: