Kjelleren ble fylt med kloakk. Nå har de funnet årsaken

– Pumpa var full av betong og byggeskum.