Fylkesmannen i Troms har den siste tiden undersøkt om den katolske kirken i Nord-Norge, også kalt Tromsø stift, har meldt inn personer i kirken uten deres samtykke.

De har nå fått svar fra biskop Berislav Grgić. Biskopen innrømmer i et brev til Fylkesmannen at måten Oslo Katolske Bispedømme (OKB) har registrert medlemmer på, også gjelder for Tromsø stift.

Kirken fant katolske-klingende navn i telefonkatalogen, søkte opp personnummeret deres i Folkeregisteret og meldte dem inn.

Dette skal ha foregått siden 2010.

Vår Frues kirke er den katolske domkirken i Tromsø. Foto: Astrid Øvre Helland

- Jeg beklager

Det er OKB som har hatt ansvar for å registrere medlemmer over hele landet. Et slikt felles medlemsregister er ikke lovlig, og er også en del av Fylkesmannens undersøkelse av Tromsø stift.

Det er ikke klart om Tromsø stift var klar over at folk ble meldt inn i deres stift uten å ha samtykket.

Biskopen avslutter brevet til Fylkesmannen med en beklagelse. Han skriver:  

«La meg tilføye at jeg sterkt beklager registrering av ikke-katolikker».

Les også: Fylkesmannen gransker den katolske kirken i Nord-Norge

Må forklare seg

Jan-Peder Andreassen, kommunaldirektør ved Fylkesmannen i Troms, forteller at de kommer til å følge opp saken.

- I første omgang skal vi ha et møte med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kirken har laget en rapport på hvordan praksisen har vært, og det er en del forhold i rapporten vi lurer på. Senere skal vi ha et møte med Tromsø stift. Vi har behov for å få redegjørelser på flere forhold. Etter dette vil være mer i stand til å si hva vil kan gjøre med saken, sier Andreassen.

Han ønsker på nåværende tidspunkt ikke å gå inn på eventuelle konsekvenser kirken kan vente seg.

Stor vekst

Tromsø stift består av Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard, og er en av tre katolske bispedømmer i Norge.

Trossamfunn får om lag 800 kroner i offentlig støtte per medlem. De siste åtte årene har Den katolske kirke i Norge hatt en enorm medlemsvekst, fra 46.640 i 2006 til 140.109 i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Også i Tromsø er det meldt om stor vekst blant medlemmene.

Tidligere økonom i Tromsø stift, Torbjørn Olsen, uttalte i januar til avisen Vårt Land at han opplevde en stor oppgang mens han jobbet i den katolske kirken i Nord-Norge

– Da jeg overtok som fungerende biskop i Tromsø stift i 2006 var det 1.800 registrerte katolikker. Nå er det bortimot 7.000. Veksten skyldes enorm tilflytning fra katolske land. Og stiftet er geografisk veldig stort, faktisk fire ganger så stort som Sveits, sa Torbjørn Olsen til avisen.

Det er ikke kjent hvor mange av disse som kan være innmeldt uten å ha samtykket.

Nordlys har vært i kontakt med generalvikar i TromsØ stift, Marek Chelminiak. Han har ikke noe kommentar til saken, og henviser til biskop Berislav Grgić. Nordlys har hele fredag forsøkt å nå biskopen, uten hell.

Senere har vi motatt et brev fra biskopen. der han forklarer saken nærmere.

- Særlig polakker

- Omkring 2010 begynte noen få ansatte i Oslo katolske bispedømme å registrere som medlemmer de ut fra navn de antok var katolikker, uten at de ble spurt. Dette gjaldt særlig polakker, skriver biskopen i et brev til Nordlys.

Han forteller at fra 2011 omfattet denne praksisen også personer i deres menighet, uten at Tromsø Stift ble oppmerksom hvem dette gjaldt.

Praksisen ble oppdaget, og på et møte mellom biskopene ble det bestemt at den skulle opphøre. Det skjedde imidlertid ikke. Oslo katolske bispedømme fortsatt derfor registreringen av personer i Nord-Norge.

- I mars i år mottok vi listene over medlemmer i Tromsø stift fra Oslo katolske bispedømme, der det fremgikk at den urettmessige praksisen hadde fått adskillig omfang, også for oss.

Biskopen ønsker å presisere at det ikke er kjent at det skal ha foregått uriktige innmeldinger foretatt av prester eller andre i Tromsø stift.