Unikt prosjekt kan finansiere drømmen om kirke i fjæra. Men kommunen gir ingen garantier

I kommuneplanen står det at arealet nedenfor Eidvegen er avsatt til kirke. Det hjelper lite, mener kommunen.