Kausjonerte for å redde selskapet. Nå er det konkurs med 2,8 millioner i gjeld

Eieren hadde to konkurser i 2019.