De skal skape 2000 nye arbeidsplasser i Tromsø. Første året klarte de 144

Her er seks hinder for at næringslivet i Tromsø ikke vokser raskere. Og hva de selv mener kan gjøres for å skape ny giv og vekstkultur.