Fylkesmann Bård Pedersen ønsker å halvere antall kommuner i Troms. Men få kommuner vil være med på det. Et klart flertall av kommuner i Troms har sagt et rungende nei til sammenslåing med andre kommuner. Det bekymrer fylkesmann Bård Pedersen. Ikke bare litt, men veldig.

LES HELE DOKUMENTET HER

- Se framover

- Det er altfor mange kommuner som er opptatt av å se på kjølvannet de har bak seg. De vil ha ting slik de alltid har vært. Jeg er bekymret for at så få vil se framover, på det farvannet de går inn i. Det må de få øynene opp for, sier Pedersen til Nordlys. Tirsdag ettermiddag la han fram Fylkesmannens forslag til ny kommunestruktur i Troms i en stappfull møtesal på Fylkeshuset.

Færre og større kommuner 

På bunn i mangt og meget

Og det var ingen lystige framtidsutsikter han presenterte - om kommunene er seg selv nok i framtida.

- De færreste kommunene i Troms oppfyller kommunereformens hovedmål. De vil heller ikke klare det i framtida gitt dagens kommunestruktur, sa Pedersen.

Han tegnet et ganske bedrøvelig bilde av dagens kommuner.

- Det var faktisk en ordfører som sa at de drev kommunen ad hoc. Det var sagt som en spøk, men det er faktisk slik det er i noen kommuner, sier Pedersen.

Sammenlignet med andre fylker i landet, mener han varsellampene burde lyse rødt for Troms.

- Kommunene i Troms har svakest netto driftsresultat av alle landets fylker. Vi har landets femte høyeste lånegjeld og det fylket med lavest disposisjonsfond. Det er svært bekymringsfullt, sier Bård Pedersen.

Varsku for småkommunene

Fylkesmannens bekymring er spesielt stor i forhold til de mange små kommunene.

- De små kommunene står foran en nedgang eller stagnasjon i folketallet og en sterk økning i antall eldre. Vår gjennomgang av økonomiplanene viser at situasjonen ikke vil bli bedre de neste fire årene, men derimot mer krevende, sa kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen.

Åtte kommuner vil få redusert folketall innen 2020, og 11 kommuner vil få redusert folketall mot 2040,- til dels dramatisk. I tillegg vil flere av dem stagnerer.

Mangler kapasitet og kompetanse

- Det er betydelig svikt og alvorlige mangler i sentrale plandokumenter i de aller fleste kommunene i Troms. Dette har vi påpekt gang på gang, uten bedring, sier Pedersen.

Han sier mange kommuner mangler både kapasitet og kompetanse innenfor planlegging.

Derfor er det helt nødvendig å bygge større og mer robuste kommuner.

- Når vi her i dag hører fylkeslegen sier at det til tider er direkte farlig å bo i enkelte kommuner, på grunn av mangel på kompetanse og kapasitet, burde flere kommuner våkne, sier Pedersen.

De klart største utfordringene som tjenesteyter har kommunene innenfor helse- og omsorgssektoren, både ut fra dagens situasjon og framover i tid.

Karlsøy og Tromsø

Disse kommunene vil han slå sammen:

  • Tromsø og Karlsøy
  • Ibestad, Skånland og Harstad
  • Lyngen og Storfjord
  • I tillegg ønsker Fylkesmannen å slå sammen Senja-kommunene med Lenvik, Harstad med Ibestad og Skånland.
  • Bardu og Målselv bør også bli én felles kommune.
  • Det samme gjelder Nordreisa og Kåfjord.
  • Fylkesmannen foreslår videre at Kvænangen slås sammen med Finnmarks-kommunene Loppa og Alta.

Kommer gjerne

Fylkesmannen vil ha Tromsø og Karlsøy som en storkommune. Det har Karlsøy kommune sagt nei til, både i folkeavstemmingen i vår og i kommunestyret.

- Vi leverte et Karlsøyalterntativ som ganske klart viste framtidsutfordringene vi står foran, sier fungerende rådmann Alf Lorentsen til Nordlys.

Han sier Pedersen nå har bedt kommunestyret behandle saken på nytt.

- Vi reiser gjerne ut for å informere mer om viktigheten av å være åpen for endring, sier Pedersen til Nordlys.