Karl brukte hele dagen på å filetere denne ruggen: – Søkksvett

Ikke hver dag det er fersk makrellstørje i byen.