Nordlys+ til kun én krone i en måned. Bestill her og få tilgang til alt innhold

Han prøvde å se hvem hun var mens hun gjennomførte voldtekten. Men han hadde sovet lite natta før. Han var utslått. Dessuten hadde han drukket alkohol. Det eneste han klarte oppfatte, var at hun hadde mørkt hår. Og at han ble utsatt for et overgrep, hjemme i sin egen stue i Kautokeino.

Etter en uke fortalte han det til en han stoler på. Etter to uker fortalte sametingsrepresentant Viktor Inge Paulsen det til  legen.

Vil fjerne tabu

Han ønsket å anmelde forholdet. Men terskelen var høy. For høy.

- Jeg har stor forståelse for de kvinner som forteller at de ikke fikk seg til å anmelde. Ikke for at jeg følte skyld, det gjorde jeg ikke. Men jeg fryktet ryktene i bygda. De ville jeg ikke ha kontroll over. Jeg hadde dessuten aldri vært i kontakt med politiet på den måten. Jeg visste ikke hva jeg gikk til, sier Paulsen.

Men flere måneder etter overgrepet, fortalte han om det. På Facebook, etter å ha lest Anne Karen Saras kronikk i Altaposten «Slik er det bare», der hun forteller om voldtekten hun ble utsatt for.  Det var hun som ga han motet til å fortelle om det han ble utsatt for.

- Jeg ønsker å bidra til åpenhet om det. Menn må våge fortelle at overgrep skjer også mot menn. Da kan vi bidra til at samfunnet utvikler seg, at tabuet fjernes. Som offentlig folkevalgt har jeg et samfunnsansvar. Men først og fremst vil jeg fortelle om det fordi vold og overgrep henger tett sammen med psykisk helse. Jeg ønsker å vise et større engasjement på disse to feltene, basert på egne erfaringer, sier Paulsen.

Overgrepet skjedde i januar i år.

- Et tøft kalenderår

- Jeg har klart å takle det som skjedde bra. Jeg opplever ikke at jeg har blitt traumatisert. Men det har vært et veldig tøft kalenderår, det har det, sier Paulsen, som opprinnelig kommer fra Drag i Tysfjord i Nordland. 

Onsdag deltok han i Sametingets plenumsmøter i Karasjok.  I timene etter han publiserte innlegget, strømmet støtteerklæringene på.

- Jeg har ikke fått noen negative kommentarer, bare støtteerklæringer, sier Paulsen, som ikke en eneste gang har kjent på skyldfølelse.

- Skylden har overgriperen, ikke jeg, ikke offeret.

- Må bli bedre å lytte til menn

Daglig leder av SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep), Lene Sivertsen, sier til Nordlys at menn som er utsatt for overgrep har et annet behov i etterkant av overgrepet enn kvinner.

- Og vi i hjelpeapparatet er ikke gode nok til å møte menn på de behovene. Vi må bli bedre til å lytte til menn. De bruker også ofte et annet språk enn kvinner gjør, sier Sivertsen.

Hun sier menn også bearbeider overgrep på en annen måte enn kvinner.

- De går ofte lenger alene med overgrepene enn det kvinner gjør. Når de tar kontakt, er det ofte for at overgrepet har fått alvorlige konsekvenser på livet.

Bevilget penger til utsatte menn

Tidligere i vår bevilget Sametingsrådet 100.000 kroner til organisasjonen Utsattmann, til informasjons- og opplysningsarbeid om seksuelle overgrep blant samiske menn. 

- Et viktig arbeid for å avdekke et tabubelagt område også i det samiske samfunnet, sa sametingsråd Henrik Olsen om pengestøtten.

Som et ledd i en landsomfattende informasjonskampanje, kjører representanter for Utsattmann motorsykler fra Lindesnes til Nordkapp i sommer.

Kampanjen skal blant annet synliggjøre at gutter og menn blir utsatt for seksuelle overgrep.

21. juni besøker de SMISO i Tromsø.

LES OGSÅ: Bjørn opplevde marerittet