Nordmenn er blant de største kaffeelskerne i verden. En ny undersøkelse som Ipsos MMI har gjennomført for Norsk Kaffeinformasjon viser at nesten sju av ti nordmenn drikker kaffe hver dag.

Men det er store geografiske forskjeller. De desidert største kaffedrikkerne finner vi i Troms, der hele 85 prosent av de spurte oppgir at de drikker kaffe hver eneste dag.

I den andre enden av skalaen finner vi Østfold og Møre og Romsdal, der henholdsvis bare 52 og 58 prosent drikker kaffe hver dag. Landsgjennomsnittet er 69 prosent.

– Alle norske fylker ligger godt over gjennomsnittet i verden, men de nordligste fylkene og spesielt Troms er i en egen klasse. Det sier Marit Lynes, daglig leder i Norsk Kaffeinformasjon.

Undersøkelsen viser også at noen gamle fordommer fortsatt viser seg å stemme. Hele 28 prosent av de spurte i Oslo oppgir at de foretrekker kaffe latte. Det er langt over landsgjennomsnittet på 17 prosent. I Oppland og Nord-Trøndelag er det henholdsvis bare 3 og 4 prosent som oppgir at de foretrekker denne varianten.

Buskerud ligger på topp når det gjelder å drikke kaffe på jobben med 71 prosent. Oslo følger deretter med 68 prosent.

69 prosent av befolkningen har en kaffetrakter, men bare 26 prosent rengjør kaffetrakteren minst en gang hver 14. dag.

1.016 personer har avgitt svar i undersøkelsen. (ANB)

Fakta om kaffedrikking i Norge

  • Nordmenn drikker ca 12,8 millioner kopper kaffe per dag.
  • 84 prosent eller 3,4 millioner nordmenn over 18 år drikker kaffe eller kaffedrikker minst en gang i uken, en svak økning sammenlignet med 2016.
  • Det er en svak økning i andelen ukentlige kaffedrikkere sammenliknet med de siste fem årene.
  • Svært mange nyter den første kaffekoppen til frokost eller om morgenen, og dette ansees også av mange som den kaffekoppen de er mest avhengig av.
  • Det er en økning i forbruk av kaffe blant personer under 44 år. Størst økning blant de under 30 år.
  • Det drikkes omtrent like mange kopper hjemme som på jobb. Menn drikker totalt sett mer kaffe enn kvinner og spesielt på jobb.
  • Forbruket er høyest i aldersgruppen 45-59 år og i Nord-Norge.
  • I helgen drikkes i snitt en halv kopp mindre kaffe enn på hverdagene. (ANB)