(Nord24)

(Nord24.no:) I februar 2017 kunne daværende utenriksminister Børge Brende (H) på vegne av regjeringen avsløre at de ville legge penger i et senter for forskning på hav og Arktis i Tromsø. Målet er å sikre verdensledende kompetanse på både bærekraftig havforvaltning og mulighetene for verdiskaping i det som er omtalt som den «blå økonomien».

I september la ministeren 10 millioner på bordet og presenterte nyheten for en samlet forskningselite fra Polarinstituttet, Nofima Havforskningsinstituttet, UiT Norges arktiske universitet og Akvaplan-niva/Arctic Frontiers.

Nå søker Nofima - som blir den reelle arbeidsgiveren fordi midlene finansieres gjennom forskningsinstituttet - etter lederen som skal forme og bygge opp den nye virksomheten. Lederen vil få med seg 3-5 ansatte, heter det i utlysningsteksten som ble gjort offentlig i går.

- Omnipotent person

- Vi er ute etter en enerigsk, nytenkende og nysgjerrig person, sier rektor Anne Husebekk til Nord24.no.

Hun vil sitte i styringsgruppen som senteret får. Styringsgruppa vil for øvrig ha medlemmer fra Nofima, Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet, Innovasjon Norge og Akvaplan Niva. I tillegg skal en referansegruppe med medlemmer fra akademia og næringslivet bidra senteret.

- Personen må kunne jobbe analytisk, men fremfor alt kunne fronte senteret utad - både kommunisere med offentligheten og bidra til å tiltrekke seg nye finansiører, sier Husebekk.

Hun har som ambisjon at senteret skal bli Tromsøs svar på FNs klimapanel. Lederen skal samordne og komplementere kunnskapen som de ulike instituttene besitter i Tromsø.

- Lederen skal også jobbe opp mot næringslivet og må sånn sett være en omnipotent person, legger Husebekk til.

 

Sterk stemme i nord

- Med det nye senteret kan vi få en viktig premissleverandør for Arktis-relevant havkompetanse og havpolitikk. Det er viktig at dette arbeidet skjer i nord, i Arktis, sa utenriksministeren ved etableringen og påpekte behovet for en sterk stemme i den norske delen av Arktis.

Lederens viktigste oppgaver blir:

  • Etablere senteret med strategi og handlingsplaner i samarbeid med styringsgruppen
  • Etablere rutiner for innhenting, analyse og kommunikasjon av resultater
  • Etablere gode kommunikasjonskanaler gjennom blant annet Arctic Frontiers
  • Legge til rette for nasjonale og internasjonale workshops
  • Etablere gode nettverk til næringslivet
  • Legge til rette for eksterne finansieringsbidrag til senteret
  • Sikre høy kvalitet i innhenting, behandling og kommunikasjon av data
  • Legge til rette for ansettelse av flere medarbeidere
  • Sørge for et godt arbeidsmiljø