Storaksjon mot opplevelsesturismen: - Manglet arbeidskontrakter, jobbet for lenge, og registrerte ikke arbeidstid

PENGEMASKIN: Nordlyset har blitt en pengemaskin, og turismen har eksplodert de siste årene. Det har fått Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten, Kemneren i Tromsø og NAV til å se aktørene nærmere i kortene.

PENGEMASKIN: Nordlyset har blitt en pengemaskin, og turismen har eksplodert de siste årene. Det har fått Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten, Kemneren i Tromsø og NAV til å se aktørene nærmere i kortene.

Artikkelen er over 3 år gammel

Forrige uke gjennomførte flere etater kontroll av event-bransjen i Tromsø.

DEL

Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten, Kemneren i Tromsø og NAV gjennomførte en felles kontrollen av en rekke aktører innenfor event- og opplevelsesbransjen i slutten av forrige uke.

Til sammen ble 34 virksomheter besøkt, og etatene var i kontakt med 132 arbeidstakere. Det melder de involverte etatene i en pressemelding onsdag kveld.

Under tilsynet kom det blant annet fram at ansatte manglet arbeidskontrakter, de hadde lange arbeidsdager og manglende registrering av arbeidstid.

- Risikoen for arbeidslivskriminalitet er tilstede i bransjer med mange midlertidige ansatte, et stort innslag av utenlandske arbeidstakere, lav organiseringsgrad og omsetning med kontanter. Derfor gjennomførte vi en felles kontroll av næringen for å sjekke tilstanden, sier regiondirektør Vigdis Johnsen i Arbeidstilsynet.

Mulig trygdesvindel

Tilsynsleder i Arbeidstilsynet, John Arve Skarstad, sier til Nordlys at det planlagte tilsynet kom på bakgrunn av tips fra både ansatte og tidligere ansatte i bransjen.

Det ble avdekket to tilfeller av mulig trygdesvindel. Disse sakene etterforskes nå videre.

- Trygdesvindel kan skje i kombinasjon med annen kriminalitet i arbeidslivet, eksempelvis svart arbeid i kombinasjon med trygd. Når en virksomhet lovstridig forsøker å redusere utgiftene sine, fører dette til konkurransevridning, sier avdelingsdirektør i NAV Kontroll nord, Jannike Syse.

Skarstad i Arbeidstilsynet påpeker samtidig at de opplevde at aktørene de besøkte var samarbeidsvillig.

- Stor oppblomstring

Skatteetaten og Kemneren i Tromsø innhentet informasjon fra i underkant av 20 virksomheter om deres drift og samarbeidspartnere.

I tillegg har Skatteetaten og Kemneren fått innsikt i lønnsforholdene til nærmere 130 arbeidstakere. Disse blir nå sjekket opp mot etatenes registre. I innkrevde forfalte skatte- og avgiftskrav ble det totalt hentet inn 238.000 kroner.

- De siste årene har vi observert en stor oppblomstring av aktører som etablerer seg innenfor opplevelsesturismen. Skatteetaten er opptatt av en sunn næring med like konkurransevilkår. Et av våre formål er å informere om regelverket slik at det blir enklere å gjøre rett, sier Stein Birger Ringseth, avdelingsdirektør i Skatt nord.

Artikkeltags