På ett år ble 18.000 jobber ble lyst ut. Her er tallene Tromsø kommune og UNN kan juble over

I kommunene er det i snitt 48 prosent av sykepleierstillingene som lyses ut som er heltidsstillinger, mens snittet i sykehus er på 50 prosent, viser nye tall.

I kommunene er det i snitt 48 prosent av sykepleierstillingene som lyses ut som er heltidsstillinger, mens snittet i sykehus er på 50 prosent, viser nye tall. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Det er store forskjeller på hvem som lyser ut flest hele sykepleierstillinger.

DEL

Mens langt over 70 prosent av sykepleierstillingene som lyses ut i Tromsø og Universitetssykehuset i Nord-Norge er heltid, ligger Sykehuset Telemark og flere kommuner i fylket helt på bunn av lista. Det viser en undersøkelse som Retriever har gjort for Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Store forskjeller

Tallene er fra utlyste sykepleierstillinger i perioden 1. februar 2017 til og med 28. februar 2018. Ekstravakter og sesongstillinger er ikke tatt med i tallene.

– Det er litt overraskende at forskjellene kommunene og sykehusene imellom er såpass store, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Totalt er det lyst ut 7.101 sykepleierstillinger i helseforetakene og 11.746 stillinger i kommunene. I snitt lyser 48 prosent av sykepleierstillingene i kommunene ut som heltid. Tilsvarende snitt i sykehusene er på 50 prosent.

Jobbet med heltidskultur

Tromsø kommune er den av de store kommunene som lyser ut flest hele stillinger. 76 prosent av de utlyste sykepleierstillingene heltid, ifølge de ferske tallene.

– I Tromsø har vi jobbet bevisst med heltidskultur både administrativt og politisk over mange år. Det tar tid, men nå begynner vi å se resultater, sier Margrethe Kristiansen til tidsskriftet Sykepleien. Hun er seksjonsleder for sykehjem, avdeling helse- og omsorg i Tromsø kommune.

– I arbeid med heltidskultur har vi vektlagt samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene og å sikre forståelse hos ledere og ansatte om hvorfor heltidskultur er nødvendig i styrking av rekruttering og kompetanse i tjenesten, sier hun.

Saken fortsetter under bildet.

Tradisjon for heltid

Eli Gunhild By er ikke overrasket over at både Finnmark og Troms har inntatt plassene på toppen av heltid.

– Det har vært en tradisjon med mange heltidsstillinger i nord, og den tradisjonen føres videre, sier hun.

Tromsø er den kommunen som lyser ut flest heltidsstillinger av de store byene.

Telemark havner langt nede på listen når det gjelder å lyse ut heltidsstillinger for sykepleiere, både når det gjelder i sykehus og fylket totalt sett.

– Det handler først og fremst om mangel på heltidskultur, sier NSFs fylkesleder Lillian Elise Esborg Bergane.

Porsgrunn og Skien er store kommuner som har få heltidsstillinger. Ifølge tallene er andelen utlyste heltidsstillinger for sykepleiere henholdsvis 23 prosent og 29 prosent. Fylkeslederen mener kommunene som arbeidsgivere generelt ikke er bevisste nok på heltid.

Sykehus i Nord på topp

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er det sykehuset som lyser ut flest sykepleierstillinger som heltidsstillinger (73 prosent). Sykehuset organiserer hver enkelt avdelings bemanning og rekruttering ut fra egne behov og erfaringer.

I mange tilfeller prioriteres det fulltidsstillinger for sykepleiere, fordi dette blant annet gir best forutsigbarhet for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

– Vi lyser primært ut heltidsstillinger fordi de fleste nyansettelser er av unge folk, gjerne nyutdannede sykepleiere. Og disse ønsker heltidsjobb. Vi har et fåtall ansatte i deltidsstillinger, og disse er oftest tilrettelagt etter egne ønsker, sier oversykepleier Ola Iversen ved nevrologisk avdeling UNN Tromsø.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken