Dette er den dyreste kommunen i Troms: Her får innbyggerne i snitt utbetalt 119.000 hver fra NAV i året

Brøstadbotn i Dyrøy kommune. Her får innnbyggerne utbetalt 119.001 kroner i gjennomsnitt.

Brøstadbotn i Dyrøy kommune. Her får innnbyggerne utbetalt 119.001 kroner i gjennomsnitt. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

NAV utbetalte 5 425 000 000 kroner til innbyggerne i Tromsø. Det er likevel den billigste kommunen, per innbygger i fylket.

DEL

Det er innbyggerne i Dyrøy som er den største utgiftsposten for NAV i Troms. Her får innbyggerne i gjennomsnitt 119.001 kroner utbetalt fra NAV.

Troms fylke ligger i midtsjiktet på totale utbetalinger blant fylkene i Norge. Innbyggerne i Tromsø i gjennomsnitt får minst utbetaling fra NAV blant kommunene i Troms. I Ishavsbyen utbetales det 72.474 kroner per innbygger.

Det er NAV sine egne beregninger som viser forskjellene i Troms-kommunene. Alderspensjon er den høyeste utbetalingsposten, men statistikken viser totalen av sykepenger, foreldrepenger og arbeidsavklaringspenger.

Nordreisa blir dyrere

Bare en kommune i Troms hadde lavere utbetaling i 2017, enn året før. Det er Tranøy som i 2017 utbetalte 159 millioner kroner til innbyggerne.

Nordreisa derimot har en økning på 5,1 prosent fra 2016 til 2017. Det har også Berg kommune. (5%).

206 milliarder i pensjon

Alderspensjon er den største utgiftsposten i utbetalingene. I fjor betalte NAV 6,58 milliarder kroner i alderspensjon til innbyggere i Troms. Totalt ble det utbetalt 206,8 milliarder til pensjonister i Norge.

– Det er viktig å poengtere at alderspensjon utgjør den desidert største hovedytelsen, noe som gir seg utslag for de mindre kommunene hvor den eldre delen av befolkningen øker, mens de yngre ofte trekker inn mot bysentraene for arbeid og utdanning, sier fylkesdirektør i NAV Troms Grete Kristoffersen.

Det dyreste NAV-fylket i landet er Østfold. Her utbetales det 91.919 kroner per innbygger, mens tallene for Oslo viser i gjennomsnitt 64.875 per innbygger.

Artikkeltags