Mark fikk beskjed om at han var overtallig. Siden har kommunen ansatt stadig nye i avdelingen

- Prosessen har vært et helvete på jord for meg, sier Mark Ledingham.