800.000 får ny tjenestepensjon

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

- Gir bedre uttelling for å stå lenge i jobb, sier leder i Akademikerne.

Akademikerne slutter seg til de andre hovedorganisasjonene i offentlig sektor og sier ja til ny offentlig tjenestepensjon for ansatte i staten og kommunene.

Den nye ordningen vil gjelde rundt 800.000 offentlige ansatte fra 2020.

– Vi er fornøyd med å nå ha landet et intenst arbeid som er svært viktig for mange av våre medlemmer. Dagens pensjonssystem var nødt til å endres, og det er viktig at vi nå får på plass et system som gir bedre uttelling for å stå lenge i jobb, og som er bærekraftig for fremtiden, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Et klart flertall av medlemmene hos de tre andre sammenslutningene, LO, YS og Unio, sa ja til avtalen i slutten av mai, etter at det hadde blitt avholdt uravstemninger i en rekke forbund. Torsdag ble et tilsvarende resultat i Akademikerne lagt fram for styret etter vedtak i organisasjonens tre forhandlingsutvalg.

– Vi har stått på for våre medlemmer og har sammen kommet fram til en ordning som har fått bred støtte i våre medlemsforeninger. Vi kommer til å jobbe for å sikre at implementeringen av avtalen ivaretar våre medlemmer på en god måte, sier Sollien.

Den nye pensjonsordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning.

(©NTB)

Artikkeltags