Forhandlingene i statsoppgjøret brøt sammen i slutten av april, og partene møtes tirsdag 22. mai til mekling hos Riksmekleren. De fire sammenslutningene LO stat, Unio, Akademikerne og YS har varslet at de til sammen vil ta ut rundt 6.200 i streik fra torsdag morgen, dersom partene ikke kommer til enighet.

LO Stat vil ta ut totalt 4.000 medlemmer i første streikeuttak, og forbundet konsentrerer seg særlig om Oslo og Trondheim, der en rekke ansatte ved de to byenes Nav-kontor og skattekontor tas ut.

LO Stat tar også ut en rekke ansatte i alle departementene og i mange underliggende direktorater og etater, blant annet nærmere 200 ansatte i politiet og Politidirektoratet.

Kan stanse eksamen

Unio vil ta ut 1.100 medlemmer i sitt første streikeuttak. Dette gjelder blant annet ansatte på universitet og høgskoler, ulike yrkesgrupper i politiet, skatterevisorer og Nav-ansatte.

– En streik vil ramme store deler av landet, og vil merkes spesielt i alle de store byene, sier Kjetil Rekdal, som leder konfliktutvalget i Unio stat.

Ni av landets universiteter og høgskoler kan bli tatt ut i streik torsdag 24. mai – noe som kan gjøre at mange studenter ikke vil få avlagt eksamen.

Dette gjelder Universitetet i Agder, Høgskolen i innlandet, Oslo Met – storbyuniversitetet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø–Norges arktiske universitet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Høgskulen på Vestlandet (Bergen) og Universitetet i Bergen

Nøktern optimisme

Akademikerne tar i første omgang ut 814 medlemmer ved et brudd. Disse jobber primært i Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Mattilsynet, Nav, Politiet, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon og Forsvarets forskningsinstitutt.

YS har varslet at de vil ta ut 300 medlemmer fra departementene, Tolldirektoratet og Bjørgvin fengsel i Bergen i sitt første streikeuttak.

– Vi går inn i innspurten med nøktern optimisme, og håper å komme fram til en god avtale, sier YS Stat-leder Pål N. Arnesen i en uttalelse.

Disse blir arbeidsplassene blir rammet om det blir streik:

Disse arbeidsplassene vil merke en streik fra torsdag 24. mai:

Agder Politidistrikt
Universitetet i Agder
Høgskolen i innlandet
Innlandet Politidistrikt
Oslo Politidistrikt
OsloMet – storbyuniversitetet
Skatt øst, avdeling Oslo
Universitetet i Oslo
Nav hjelpemiddelsentral Rogaland
Skatt vest, avdeling Stavanger
Sør-Vest Politidistrikt
Universitetet i Stavanger
Nav hjelpemiddelsentral Troms
Nav Troms
Skatt Nord
Troms Politidistrikt
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
Trøndelag Politidistrikt
Høgskulen på Vestlandet (Bergen)
Skatt vest, avdeling Bergen
Universitetet i Bergen
Vest Politidistrikt