- Vi har faktisk ikke noe militært forsvar i det hele tatt.

Dersom Norge mister kontrollen over havner og flyplasser vil det ikke væere mulig å sette inn allierte styrker.

Dersom Norge mister kontrollen over havner og flyplasser vil det ikke væere mulig å sette inn allierte styrker.

Artikkelen er over 4 år gammel

Det norske Forsvaret vil trolig være nedkjempet før Nato kan komme til unnsetning

DEL

Forsvarsstaben legger til grunn at det vil ta minst 1-2 måneder før Norge kan få hjelp fra en hovedstyrke fra NATO i en alvorlig krise- eller krigssituasjon. En norsk hær på 5000 mann vil trolig være nedkjempet lenge før allierte kan komme til unnsetning. Det sier Forsvarskilder nettstedet aldrimer.no har snakket med.

Ståle Ulriksen, som er forsker ved Sjøkrigsskolen og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), opplyser at NATO bare kan mobilisere en ganske liten styrke forholdsvis raskt.

– Den styrken består i cirka 5000 mann og kan settes inn i løpet av noen dager. Den kan ekspanderes opp til 25-30.000 i løpet av noen uker. Kanskje, skynder Ulriksen seg å legge til.

Krympet fra 300.000 til 5000 soldater

– Utover det så vil det ta lang tid å få opp ting. Det avhenger også av hva som skjer andre steder. Hvis en da har samtidig en krise i Midtøsten eller i Øst-Asia vil ting ta lengre tid. For Norge vil det være sånn at dersom en krise i nord blir utløst som følge av en krise et annet sted så vil jo NATO sin umiddelbare forsterkningskapasitet allerede være brukt opp. Det betyr at vi vil måtte klare oss ganske alene en god stund, sier Ulriksen.

Dersom Norge taper kontrollen over havner og flyplasser vil det uansett ikke bli satt inn allierte styrker. Det norske forsvarskonseptet hviler på forutsetningen om at norske styrker skal holde ut til allierte forsterkinger når frem. I løpet av de siste 25 årene er størrelsen på den norske hæren krympet kraftig. På 1980-tallet kunne Norge mobilisere 300.000 soldater. I dag er tallet drøyt 5000.

I et intervju med aldrimer.no understreker den pensjonerte marineoffiseren Jakob Børresen at utholdenheten til det norske Forsvaret vil være svært begrenset i krig.

- Har ikke lengre et Forsvar

– Det vi har er væpnede styrker og de væpnede styrkene som vi setter opp, de har meget høy kvalitet. Men de har veldig liten utholdenhet og de har ingen særlig stridsverdi annet enn som ledd i et større alliert forband, sier Børresen.

- Etter mitt syn har vi faktisk ikke noe militært forsvar i det hele tatt. I den vanlige betydningen av ordet. Generalinspektøren for Hæren, Robert Mood – den gangen han var det – uttalte en gang at den norske hær er ikke større enn at den kan forsvare et veikryss i Oslo. Jeg tror det er en nokså presis beskrivelse, sier Børressen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken