Seks kommuner skulle samordne innkjøpene sine. Det gikk ikke helt som planlagt

Revisorene slakter innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms. En fersk rapport konkluderer med at innkjøpsreglene er brutt, og at anskaffelser ikke er dokumentert.