Helseminister Høie ser alvorlig på rapport: - Tydelig at det er spesielle utfordringer ved UNN

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Helseminister Bent Høie mener funnene i Sivilombudsmannens tilsynsrapport fra Psykiatrisk avdeling ved Åsgård er alvorlig. I rapporten, som Nordlys først omtalte mandag, beskriver tilsynsenheten en rekke kritikkverdige forhold knyttet til bruk av tvang ved flere av akuttpostene ved UNN.

- Rapporten forteller at mennesker i en sårbar situasjon dessverre ikke har det rettsvernet de har krav på, sier Høie.

- Det er tydelig at det er spesielle utfordringer ved UNN. Den lokale ledelsen har et ansvar for å sørge for at ulovlig tvangsbruk ikke forekommer.

BAKGRUNN: Tilsynsrapport sterkt kritisk til behandlingen av psykisk syke ved UNN-avdeling: «Flere av pasientene rapporterte om krenkende, seksualiserte og nedverdigende utsagn»

- Fremmet flere lovendringer

At tvangsbruken må ned i behandlingen av psykisk syke pasienter er det bred enighet om politisk. For regjeringen har redusert bruk av tvang vært en prioritert oppgave.

- Vi ønsker å bedre og ivareta rettssikkerheten for pasientene. Det er årsaken til at vi har fremmet en rekke lovendringer som skal styrke pasientrettighetene, sier Høie.

Blant annet foreslås det at pasientenes syn skal journalføres og at pasienter som ønsker å klage på tvangsbruk skal tilbys fri rettshjelp i inntil fem timer etter vedtak er fattet.

Kritikk fra opposisjonen

Stortingsrepresentant fra Troms, Tove Karoline Knutsen (Ap), kritiserer på sin side regjeringen for å ikke gjøre nok

- Denne regjeringa skryter ofte av at psykisk helse er et prioritert område. Men mye tyder på at dette ikke stemmer med virkeligheten. Skal man ha god pasientbehandling må man ha økonomiske ressurser og tilstrekkelig med faglig kompetente ansatte, sier Knutsen til Nordlys etter avsløringene i rapporten.

Det er en kritikk helseministeren ikke kjenner seg igjen i. Ifølge Høie, blir det feil å bruke UNN-rapporten som en beskrivelse på den generelle tilstanden på akuttpostene i landet.

- Det er utfordringer med registrering av tvang, og variasjon i bruk av tvang i hele landet. Men denne rapporten viser at deler av UNN har utfordringer som går ut over det. Rapporten viser også at det er forskjeller mellom avdelingene på UNN. Så det skyldes ikke bare bemanning. Dette handler også om ledelse og kultur, sier Høie.

UNN har lovet en full gjennomgang av sine rutiner etter å ha fått rapporten. Høie bekrefter at det er et arbeid også han som helseminister vil følge opp.

LES OGSÅ: UNN-styrelederen tar grep etter sjokkrapport: - Jeg er veldig opprørt

LES OGSÅ: Ansatt ved UNN Åsgård: - Mange ganger blir pasienter sykere av å være innlagt

Artikkeltags