For ti år siden fikk 7.664 nordmenn under 30 år uføretrygd. Nå viser NAVs tall noe helt annet

Stadig flere ungdommer får uføretrygd. Nav peker blant annet på dårlig psykisk helse.

Stadig flere ungdommer får uføretrygd. Nav peker blant annet på dårlig psykisk helse. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Tallet på unge uføre er doblet på ti år.

DEL

Antallet unge uføre har eksplodert i Norge de siste årene. For ti år siden var det 7.664 uføretrygdede nordmenn under 30 år. I dag er det tallet doblet. Ved utgangen av 2017 mottok 15.808 nordmenn i samme aldersgruppe uføretrygd.

Å bli ung ufør i Norge er i dag svært vanskelig. Uførepensjon skal være aller siste utvei for dem som ikke kan jobbe, og er en livslang ytelse. Kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt, forklarer at for de under 30 er det særlig to årsaker til at de blir uføre.

Psykisk helse

– Blant dem mellom 18 og 25 som får uføretrygd er det mye som tyder på at dette er folk som vokser opp med store funksjonsnedsettelser. Dette er folk som tidligere ikke vokste opp, men døde tidlig. Nå er medisinen bedre, og de vokser opp. Når de blir 18-19 år gamle, innvilges de uførepensjon. Her snakker vi om alvorlige diagnoser, sier Åsholt til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

For den noe eldre gruppa, de mellom 25 og 30, er bildet noe mer sammensatt. Her peker Nav først og fremst på psykiske lidelser som alvorlige depresjoner og schizofreni.

– Man kan spørre seg om den psykiske helsetilstanden for unge har blitt verre de siste årene eller ikke. Det kan være tilfellet, men det har ikke vi noe grunnlag for å si. En annen mulig forklaring er at det er mer åpenhet rundt dette, at psykiske lidelser kommer bedre fram og blir bedre registrert, sier kunnskapsdirektøren.Ulike ordninger

Nav mener også at noe av veksten blant unge uføre tilskrives at andre ordninger har blitt avviklet de siste årene. Tidligere gikk det blant annet an å bli innvilget midlertidig uførepensjon. Den ordningen finnes ikke lenger, og flere som har fått denne ytelsen tidligere har nå blitt flyttet over på uførepensjon.

– Det kan også være noe overgang fra kommunale til statlige ordninger. Gjennom Nav-reformen har vi fått et tettere samarbeid mellom stat og kommune, og flere som tidligere ble gående på sosialhjelp i mange år blir nå raskere avklart og flyttet over på uførepensjon. Men det er mange forklaringsfaktorer her, og selv om du rensker dem unna er den underliggende trenden fortsatt bekymringsfull, sier Åsholt.

Ikke late ungdommer

Kunnskapsdirektøren avliver samtidig myten om at late ungdommer nærmest kan hvile seg til en uførepensjon.

– Jeg kan ikke avvise at en og annen kan gli gjennom, men hovedbildet hos oss er at både for den enkelte og det norske samfunnet er det veldig kostbart økonomisk med uførepensjon. Det legges ned en betydelig innsats gjennom samarbeid mellom ulike sektorer før noen eventuelt får innvilget uføretrygd. Det er en svært alvorlig beslutning å fatte, og noe du får resten av livet, sier Åsholt. (ANB)

Artikkeltags